Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce Finanční správy ČR na text "Unie daňových poplatníků ČR: kontrolní hlášení nelze podat v souladu s českými právními předpisy"

10. 2. 2016

  • Finanční správa ČR zásadně odmítá tvrzení Unie daňových poplatníků ČR, že „podle současné platné právní úpravy nelze 25. února podat kontrolní hlášení, protože elektronickou adresou podatelny je zásadně e-mail a tento způsob komunikace již finanční správa opustila před mnoha lety“.
  • prazskypatriot.cz | Datum: 9. 2. 2016

Není to pravda.

Podle daňového řádu platí, že „Podání, které je učiněno prostřednictvím datové zprávy s využitím dálkového přístupu, se přijímá na technickém zařízení správce daně nebo prostřednictvím datové schránky správce daně.“ Společným technickým zařízením správce daně je v tomto případě aplikace EPO (aplikace Elektronické podání pro daňovou správu), dostupná na adrese elektronické podatelny www.daneelektronicky.cz.
Na internetu finanční správy www.financnisprava.cz je na úředních deskách finančních úřadů zveřejněna adresa elektronické podatelny: www.daneelektronicky.cz a rovněž je u e-mailové adresy ve tvaru podatelnaXXYY@fs.mfcr.cz uvedeno, že tato e-mailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových věcech. Nepřijímání daňových podání na e-mailové adresy je poté možno podložit i judikaturou, například 1 Ans 8/2008 – 105, který je dále citován v několika dalších judikátech.

Adresa elektronické podatelny: www.daneelektronicky.cz je nadto uvedena na úředních deskách orgánů Finanční správy i v dokumentu „Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Finanční správy České republiky“.

Podle zákona o DPH lze kontrolní hlášení podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně. Zveřejněna je, jak již bylo uvedeno výše, adresa elektronické podatelny: www.daneelektronicky.cz.

Podle našeho názoru jde evidentně o snahu vytvořit senzaci tam, kde žádá není. Formulace využívající slovní spojení „elektronická adresa podatelny“ byla a je v daňových zákonech používána už řadu let. Pokud bychom čistě hypoteticky přijali premisu, že není možné podávat kontrolní hlášení, tak by ovšem nebylo možné již řadu let podávat ani daňová přiznání, souhrnná hlášení atd. Opak usvědčuje Unii daňových poplatníků ČR z účelové dezinterpretace ověřitelných faktů.