Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce Finanční správy ČR na text "Tolik lží o kontrolním hlášení DPH"

4. 1. 2016

  • Reakce na článek "Tolik lží o kontrolním hlášení DPH"
  • Autor: Erik Best | fsfinalword.cz | Datum: 4. 1. 2016

Finanční správa zásadně nesouhlasí s negativně vyznívajícím článkem s názvem „Tolik lží o kontrolním hlášení DPH“, jehož autorem je pan Erik Best. Tento článek v podstatě postrádá jakoukoliv informační hodnotu, neobsahuje jediný věcný argument a jeho jediným cílem je popření pravdivosti několika málo z kontextu vytržených tvrzení.

Je třeba upozornit na skutečnost, že právnické osoby a další vybrané subjekty již běžně podávají daňová tvrzení elektronicky. V případě DPH je pro právnické a některé fyzické osoby povinná elektronická forma podání již od počátku roku 2014. Tato tvrzení jsou podávána ve formátu XML, tedy přesně v tom formátu, který je předepsán pro podávání kontrolního hlášení. Právě z tohoto důvodu je možné tvrdit, že se z hlediska požadavků na účetní programy jedná o jakýsi standard.

Pokud jde o množství a citlivost dat uváděných v kontrolním hlášení, jedná se zejména o taková data, která plátci evidují už jen proto, aby byli schopni správně sestavit daňové přiznání k DPH. V tomto ohledu budou plátci DPH v kontrolním hlášení uvádět v zásadě stejná data jako v daňovém přiznání k DPH, pouze v jiné struktuře.

Data, která budou plátci DPH uvádět v kontrolním hlášení, tvoří jen nepatrný zlomek údajů, na které má Finanční správa ze zákona právo již dnes. Rozdíl tedy není v množství nebo citlivosti dat, ale v tom, že Finanční správa tato data získá ve správné struktuře a v reálném čase tak, aby byla schopna včas předejít vyplácení neoprávněně nárokovaných nadměrných odpočtů.

Jednoznačným přínosem systému kontrolního hlášení bude zvýšení bezpečnosti zpracování dat. Pravidla bezpečnosti zpracování dat byla dosud samozřejmě dodržována, ale samotné zpracování probíhalo v tisících samostatných řízeních řešených jednotlivými pracovníky Finanční správy. Systém kontrolního hlášení přinese vyšší míru elektronického zabezpečení a automatizaci při zpracování dat, která bude probíhat pod dozorem přibližně 20 vysoce prověřených pracovníků s bezpečnostní prověrkou od NBÚ. Vzhledem k přísným pravidlům nebude mít k datům přístup ani generální ředitel Finanční správy, ani jiné nepověřené osoby.