Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční správa odmítá jakoukoliv zodpovědnost za pozastavení činnosti soukromé společnosti

22. 6. 2016

Dnešní oznámení provozovatele nejmenovaného internetového obchodu (Finanční správa mu na rozdíl od některých médií odmítá dělat reklamu) o tom, že pozastavuje svoji činnost z důvodu „nepředvídaných a závažných provozních okolností“, jimiž je, jak dále uvádí, údajný postup Finanční správy, respektive důsledky fungování mechanismu přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge, navazuje na sérii nepodložených a absurdních tvrzení, která mají za cíl zdiskreditovat a zpochybnit činnost Finanční správy, aniž by se podle platného práva mohla jakkoliv účinně bránit. Případně jde o to, vyvinout na finanční úřad mediální tlak, který je veden snahou pracovníky Finanční správy zastrašit, aby došlo k ovlivnění jejich postupu v konkrétním řízení. Jedná se o značně nerovný boj, kdy druhá strana účelově zneužívá mlčenlivost, kterou je Finanční správa vázána.

Finanční správa se důrazně ohrazuje proti naznačovanému útoku na fungování mechanismu reverse charge. Reverse charge je zásadní opatření proti nejčastějšímu způsobu úniku na DPH, což je situace, kdy dodavatel z transakce neodvede státu DPH, ale odběratel si na druhou stranu nárokuje odpočet daně ze státní kasy. Stát je pak nucen vyplatit odběrateli daň, kterou neobdržel a dostává se tím do mínusu. Problém by mohl nastat také tím, že dodavatel neoprávněně nezatížil prodej zboží v tomto režimu daní při prodeji osobám, které nejsou plátci DPH. Tato druhá varianta by připadala v úvahu obecně při prodeji konečným zákazníkům, tedy zejména občanům, a tato chyba by musela být konána v extrémních četnostech, aby vznikly firmě tak závažné daňové nedoplatky, které by jí mohly způsobit problém.

Je naprosto a zcela nemožné, aby se jakýkoliv plátce dostal do tak vážných problémů, jak je ve vyjádření společnosti naznačováno, právě kvůli reverse charge.

Aby se mohla Finanční správa, svázaná zákonnou povinností mlčenlivosti v konkrétních kauzách, podrobně a kvalifikovaně vyjádřit ke konkrétnímu naznačovanému případu, stačí, aby daňový subjekt zbavil správce daně mlčenlivosti. Místně příslušný finanční úřad je připraven po skončení daňového řízení, případně dle charakteru řízení částečně i v jeho průběhu, vysvětlit v jakékoliv kauze svůj postup a vyvrátit veškeré pochybnosti a zpřístupnit veřejnosti všechny podrobnosti případu. Jedině tak je možné objektivně posoudit oprávněnost či neoprávněnost příslušných kroků správce daně, případně dopad režimu přenesení daňové povinnosti na podnikatelskou činnost. Zproštění mlčenlivosti lze učinit u místně příslušného správce daně, a to buď v listinné podobě nebo ústně do protokolu oprávněnou osobou. V rámci zproštění mlčenlivosti, § 52 odst. 2 daňového řádu, je nezbytné uvést účel a rozsah údajů tohoto zproštění.