Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce Finanční správy ČR na text "Jen komplikace. Tak vidí firmy novou kontrolu DPH"

18. 9. 2015

  • Reakce na článek "Jen komplikace. Tak vidí firmy novou kontrolu DPH"
  • Datum: 16. 9. 2015 | Autor: Jitka Vlková

Článek: „V Česku je podle údajů finanční správy 365 tisíc plátců DPH, to jsou všichni s obratem nad milion korun ročně nebo ti, kteří vyvážejí nebo dovážejí zboží nebo služby.“

Reakce: Na webu Finanční správy je uveden celkový počet plátců zhruba 500 tisíc.

Článek: „Teď většině z nich k nim každý měsíc přibude i formulář kontrolního hlášení (výjimkou jsou podnikatelé fyzické osoby, těch se to týká čtvrtletně).“

Reakce: Kontrolní hlášení budou právnické osoby podávat měsíčně a fyzické osoby ve lhůtě pro podání daňového přiznání k DPH, tj. čtvrtletně nebo měsíčně (nebo dle speciálních lhůt).

Článek: „Od Nového roku budou firmy a živnostníci státu v novém elektronickém formuláři do detailu popisovat každou vystavenou i přijatou tuzemskou fakturu nad deset tisíc korun. Od koho je, za kolik, kdy je splatná, jaké má označení.“

Reakce: Kontrolní hlášení nebude obsahovat detailní údaje o MNOŽSTVÍ komodity, dokonce ani (s výjimkou režimu přenesení daňové povinnosti, kde je to už nyní) o tom, CO je dodáváno. Zavedení kontrolního hlášení umožní identifikovat plátce neoprávněně čerpající finanční prostředky v rámci karuselových podvodů. Údaj o splatnosti faktury nebude součástí kontrolního hlášení.

Článek: „Účetní upozorňují, že finančním úřadům hrozí velké zmatky. Při zpracování kontrolních hlášení totiž budou párovat faktury odběratelů a dodavatelů. A každá firma má při označování svých faktur nastavenou jinou kombinaci čísel, písmen, pomlček a lomítek.“

Reakce: Pokud plátci budou při vyplňování postupovat podle již dnes uvedených pokynů a technické struktury – k těmto situacím nebude docházet. Do kontrolního hlášení uvádějí jak dodavatel, tak odběratel číslo z daňového dokladu vydaného dodavatelem. Odběratel musí uvádět do kontrolního hlášení číslo přijatého dokladu s min. zachováním alfanumerických znaků ve správném pořadí tak, jak jsou na dokladu uvedeny.