Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce Finanční správy ČR na text "Bez složenky vám daň vyměří úřad"

18. 5. 2015

  • Reakce na článek "Bez složenky vám daň vyměří úřad"
  • Metro | Rubrika: Domov | Strana: 08 | Datum: 14. 5. 2015 | Autor: Tomáš Belica

V článku deníku Metro ze dne 14. 5. 2015 s názvem „Bez složenky vám daň vyměří úřad“ uvádí autor několik nepřesností.

V článku je chybně uvedeno, že výše penále je 0,05 a pokud toto číslo vynásobíme vyměřenou daní, dostaneme výši pokuty za každý den prodlení.

Autor měl zřejmě na mysli sankci za opožděnou platbu daně, tedy po uplynutí termínu splatnosti, která se nazývá úrok z prodlení (§ 252 daňového řádu). Úrok z prodlení se počítá za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti daně až do dne platby. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů. Celý mechanismus výpočtu částky z prodlení je tedy:

Částka dlužné daně * repo sazba zvýšená o 14 procentních bodů (cca 14,05 %) = roční úrok z prodlení

a dále

Roční úrok z prodlení/ 365 * počet dní v prodlení = částka úroku z prodlení

Naproti tomu penále je zcela jiný druh sankce (upravený v § 251 zákona daňového řádu). Penále vzniká z částky doměřené daně tak, jak byla stanovena oproti poslední známé dani, ve výši a) 20 %, je-li daň zvyšována, b) 20 %, je-li snižován daňový odpočet, nebo c) 1 %, je-li snižována daňová ztráta.

V článku je dále chybně uvedeno, že do 8. června správce daně ještě žádné sankce nevyměřuje. Poté už ale následuje trest v podobě úroků z prodlení.

Daň z nemovitých věcí je letos splatná do 1. června 2015. Úrok z prodlení začíná běžet počínaje pátým pracovním dnem. To znamená, že v daném případě je 8. červen 2015 prvním dnem, kdy už se úrok z prodlení počítá.

Dále je v nadpisu článku mylně uvedeno, že „bez složenky vám daň vyměří úřad“.

Finanční úřad daň vyměří, a tato částka se objeví na složence. Ovšem ne každému složenka přijde, protože ještě v době sumarizace podkladů pro tisk složenek (cca 21. dubna) nemusí mít někteří poplatníci z různých důvodů daň stanovenou a jejich data proto nejsou zahrnuta do souboru pro tisk složenek. Stejně tak neobdrží složenku poplatníci, kteří již daň zaplatili například v únoru.