Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce Finanční správy ČR na text "Berňák couvá s povinností podání skrz datovku. Dává generální pardon"

27. 2. 2015

  • FinExpert.cz | Datum: 26.2.2015 | Autor: Kamila Ondráčková

Z článku je patrné, že se jedná o nepochopení povinnosti uložené daňovým subjektům podle § 72 odst. 4 DŘ.
Podle daného ustanovení má daňový subjekt, který má zpřístupněnu datovou schránku, povinnost činit podání podle § 72 odst. 1 DŘ (přihláška k registraci, oznámení o změně reg. údajů a daňová tvrzení) pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 písm a) až c) DŘ. Z uvedeného vyplývá, že je daňový subjekt povinen předmětné podání učinit datovou zprávou, která bude buď podepsána elektronickým podpisem, nebo bude odeslána prostřednictvím datové schránky, a nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Dle zákona tedy není povinností činit předmětná podání pouze prostřednictvím datové schránky, jak je chybně uvedeno v přiložené zprávě, ale daňovým subjektům jsou i nadále zachovány ostatní způsoby elektronického podání, zejména pak podání prostřednictvím aplikace EPO na daňovém portále.

Dále vydaný “generální pardon“, na který zpráva upozorňuje, neupravuje vztah mezi podáním podle § 71 odst. 3 DŘ (tzv. e-tiskopisem) a pokutou podle § 247a odst. 2 DŘ. Pokud daňový subjekt, který má zpřístupněnu datovou schránku, učiní podání datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu, které potvrdí či opakuje, jak je uvedeno v § 71 odst. 3 DŘ, pak se jedná o podání učiněné elektronicky a tudíž nemá povinnost uhradit pokutu ve výši 2 000 Kč podle zmíněného § 247a odst. 2 DŘ (a to bez ohledu na vydaný „generální pardon“). V daném případě na toto podání sice nedopadá zmíněná pokuta, nicméně se jedná o vadné podání, které nebylo učiněno v souladu s povinností uloženou daňovému subjektu podle § 72 odst. 4 DŘ, a na tuto situaci právě dopadá „generální pardon“. Podle tohoto „generálního pardonu“ nebude pro letošní rok správce daně vyzývat daňový subjekt k odstranění vad podání, ale bude považovat toto podání za bezvadné.