Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

K povinnosti elektronického podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

15. 4. 2015

  • Reakce na článek "K povinnosti elektronického podání daňového přiznání"
  • epravo.cz | Datum: 30. 3. 2015 | Autor: Mgr. Martin Dirham, Mgr. David Srch

V článku autoři nesprávně uvádějí, že „podle stanoviska Generálního finančního ředitelství, je fyzická osoba, v případě, že má zřízený jakýkoliv typ datové schránky, povinna podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob (dále jen DAP) prostřednictvím datové zprávy.“ Odkazují se přitom na Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 18. 2. 2015, s. 5-6 (dále jen „Zápis“), z něhož ale jednoznačně plyne opačný závěr, tedy že je třeba rozlišovat typ datové schránky osoby činící podání. V Zápisu jsou potom rozebrány i jednotlivé typy datových schránek a typy podání, které jsou na základě zpřístupnění různých typů datových schránek daňové subjekty povinny činit datovou zprávou dle § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), není tedy vůbec zřejmé, z čeho autoři svůj nesprávný závěr vyčetli.

Závěr článku (vydaný dne 30. 3. 2015) pak obsahuje větu „Lhůta pro podání DAP končí 1. 4. 2015, a nelze tedy očekávat, že by do tohoto termínu došlo k vyjasnění výše rozebrané problematiky…“. Pokud pomineme skutečnost, že výše uvedená problematika je vyjasněna i v Zápisu ze dne 18.2.2015, z něhož sami autoři vycházeli, od 19. 3. 2015 je na internetových stránkách Finanční správy zveřejněna Metodická pomůcka k povinnému elektronickému podání podle § 72 odst. 4 a souvisejících DŘ, která obsahuje závěry shodné se závěry uvedenými v Zápisu (tedy opačnými, než uvádějí autoři předmětného článku) a je na výše uvedené adrese dostupná i veřejnosti.