Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Stanovisko ředitele Finančního úřadu pro Liberecký kraj ke tvrzením uváděným v článku „Však my už u vás něco najdeme, šikanují kontroloři radnice“

11. 9. 2013

  • Týdeník 5+2 | Datum: 5.9.2013 | Rubrika: Stalo se | Autor: Tomáš Lánský

K informaci uvedené v článku, že nebylo Finančním úřadem zodpovězeno na dotazy zaslané v předstihu je třeba uvést, že tyto byly zaslány s požadavkem velice krátkého časového prostoru k jejich zodpovězení a proto bylo panu redaktorovi nabídnuto osobní setkání na toto téma s tím, že rozhovor je pro vysvětlení a pochopení problematiky kontroly dotací vhodnější. Ze strany redakce byla tato nabídka odmítnuta a bylo sděleno, že článek bude otištěn bez stanoviska úřadu.

Kontrola plnění podmínek daných poskytovatelem dotace je specifickou daňovou kontrolou realizovanou oddělením dotací a finanční kontroly. Příjemce dotace je již v době přijetí prostředků obeznámen s tím, že způsob nakládání s přidělenými prostředky bude předmětem kontroly.

Při realizaci těchto kontrol, které jsou často zahajovány na základě podnětu poskytovatele dotace, přistupuje finanční úřad ke všem subjektům shodně a v souladu se zákonnými normami. V žádném případě nelze kontrolu považovat za šikanozní zásah státního orgánu. Provedení kontroly je pravomocí správce daně a subjekt, který čerpá prostředky poskytnuté formou dotací, musí počítat s tím, že u něj bude kontrola realizována.

V tomto kontextu je potřeba také zásadně odmítnout tvrzení autora článku, že dříve taková kontrola přišla jedna za 69 let. Není zřejmé, z čeho uvedené tvrzení vychází.