Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce na nepřesnosti v médiích - Internetový server Aktuálně.cz ze dne 9. 1. 2013

11. 1. 2013

  • „…Reakce na nepřesnost v médiích…“
  • „Druhé varování aktivním důchodcům: daňový trik neprojde“
  • Aktuálně.cz | 9. 1. 2013 | autor: Jiří Hovorka

Generální finanční ředitelství (GFŘ) se ostře ohrazuje proti informacím, které se objevily v článku uveřejněném pod názvem „Druhé varování aktivním důchodcům: daňový trik neprojde“  na internetovém serveru Aktuálně.cz dne 9. ledna 2013 – autor Jiří Hovorka.

Autor v článku uvádí, že GFŘ „lidem doporučuje, aby svou žádost  o přerušení čerpání důchodu stáhli a vyhnuli se tak sankcím“.

GFŘ žádné obdobné doporučení nevydalo ani se  v tomto duchu nevyjádřilo. K takovému doporučení nemá  GFŘ kompetence ani důvody. Bylo a je zcela na uvážení každého starobního důchodce, zda požádá správu sociálního zabezpečení o přerušení pobírání důchodu. GFŘ ani jiné orgány Finanční správy ČR nemají zájem ovlivňovat jednání starobních důchodců v tomto směru.

GFŘ za účelem informovanosti veřejnosti o dopadu novelizovaného zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, pouze  vydalo stanovisko k postupu orgánů Finanční správy ČR od 1. 1. 2013 při posuzování  nároku na  uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob  těmi osobami, které jsou poživateli starobního důchodu, důchod pobírali a k 1.  lednu 2013 požádali o přerušení pobírání tohoto důchodu.  Citované stanovisko popisuje  aktuální problém s uplatněním základní slevy na dani starobními důchodci, vyjadřuje právní posouzení této věci a upozorňuje veřejnost na možné daňové dopady situace, kdy by došlo k neoprávněnému uplatnění základní slevy na dani.  Tuto slevu lze uplatnit  buď prostřednictvím podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013  v roce 2014 nebo prostřednictvím uplatnění  požadavku na zohlednění  základní slevy při výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti formou  vyplnění „Prohlášení“ na rok 2013 u zaměstnavatele, který sráží zálohy na daň ze mzdy starobního důchodce.  Z uvedeného vyplývá,  že samotné  podání žádosti o přerušení pobírání starobního důchodu nemá žádný dopad na správnost daňové povinnosti starobního důchodce. Dopad má až případné uplatnění slevy jednou z výše popsaných forem.