Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reakce na nepřesnost v médiích - Lidové noviny 14. 12. 2011

14. 12. 2011

  • „…Reakce na nepřesnost v médiích…“
  • Konec roku: úřady utrácejí jako zběsilé
  • Lidové noviny | 14. 12. 2011 | autor: Markéta Chaloupská, Vladimír Kaláb

V Lidových novinách dne 14. 12. 2011 v článku Konec roku: úřady utrácejí jako zběsilé,  bylo mylně uvedeno, že „Last minute nákupy koncem roku jsou běžnou praxí. Ještě výrazněji než na pražském příkladu to je vidět třeba u Generálního finančního ředitelství. To si na poslední chvíli, v tomto případě byla zakázka zadána 2. prosince, pořizuje tři tisíce nových počítačů. To vše v hodnotě 40 milionů korun.
Mluvčí úřadu Jaroslava Musilová to zdůvodňuje tím, že nákup zpozdily tahanice o konečnou podobu zákona o veřejných zakázkách. „Zakázku jsme vyhlásili 16. září. Kvůli zákonným lhůtám však bylo možné kupní smlouvu podepsat až v prosinci,“ namítá mluvčí. Tři tisíce počítačů jsou určeny pro patnáct tisíc pracovníků daňové správy v celé republice, do konce roku je dodá firma Your System.“

K uvedenému Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) uvádí následující:

GFŘ jako veřejný zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), nakupuje v zakázce „Dodávka sestav personálních počítačů pro GFŘ v roce 2011“ 3000 ks sestav personálních počítačů. GFŘ vyhlásilo předmětnou veřejnou zakázku (dále jen „VZ“) v nadlimitním otevřeném řízení již dne 16. 9. 2011 odesláním formuláře do ISVZ. Další průběh zakázky (časový harmonogram) probíhal v souladu se lhůtami stanovenými v ZVZ. Při splnění všech v zákoně stanovených podmínek bylo podpis kupní smlouvy možno realizovat až dne 2. 12. 2011. Dodávka PC bude uskutečněna, v souladu s podmínkami stanovenými v kupní smlouvě, do konce roku 2011.


Předpokládaná hodnota VZ byla 37,5 mil. Kč bez DPH, nabídková cena vítězného uchazeče (nejnižší nabídková cena) činila 40, 626 mil. Kč včetně DPH, tj. 33,855 Kč bez DPH, tedy o 3,645 mil. Kč méně než původně předpokládaná hodnota. Hodnotícím kritériem předmětné VZ byla nejnižší nabídková cena. Firma YOUR SYSTEM nabídla nejnižší nabídkovou cenu a na základě toho a po posouzení splnění zadávacích podmínek a podmínek stanovených zákonem, byla nabídka uvedeného uchazeče vybrána jako vítězná nabídka.


Na základě výše uvedeného nelze říci, že by GFŘ vyhlásilo veřejnou zakázku na nákup sestav osobních počítačů na poslední chvíli tak, jak je tvrzeno ve výše uvedeném článku. V rámci zadání výše uvedené zakázky byly ze strany GFŘ dodrženy všechny zákonem stanovené podmínky a průběh zadání VZ i vybrání nejvhodnějšího uchazeče proběhlo plně v souladu s ZVZ. „Tahanice“ o podobu ZVZ jsou naprosto irelevantní a nemohly v zadání veřejné zakázky hrát žádnou roli.