Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřady i letos prodlužují kvůli přiznáním úřední hodiny

2. 3. 2011

  • „…Reakce na nepřesnost v médiích…“
  • Zpravodajství ČTK | 2. 3. 2011 | autor: Aleš Sosnovský
V dnešní zprávě ČTK Finanční úřady i letos prodlužují kvůli přiznáním úřední hodiny, čas vydání 11:52, bylo mylně uvedeno, že „Nepodá-li člověk včas daňové přiznání, může mu finanční úřad zvýšit daň až o deset procent“.

Toto ovšem od účinnosti nového daňového řádu (1. 1. 2011) neplatí. Pokud daňový subjekt v letošním roce podá daňové přiznání opožděně, tj. po 1. 4. 2011, resp. 1. 7. 2011 a toto zpoždění bude delší než 5 pracovních dnů, stanoví daňový řád ve svém § 250 obligatorně povinnost správce daně uložit takovému daňovému subjektu pokutu ve výši minimálně 500 Kč a maximálně 5 % ze stanovené daně (s tím, že ani tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč).

Sankcí za pozdní podání tudíž již není zvýšení daně ve výši max. 10 %, tak jak tomu bylo v loňském roce.