Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Metodika

16. 3. 2020

Rozhodnutí o prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů

Rozhodnutí o prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů

Rozhodnutí o prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů

Rozhodnutí o prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů

Rozhodnutí o prominutí DPH při pořízení zboží z JČS a při dovozu.

Rozhodnutí o prominutí DPH při dodání respirátorů a příslušenství daně z příjmů fyzických a právnických osob z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty

Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty při dodání respirátorů

Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel k osvobození od daně z přidané hodnoty a cla u zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof.

k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení

(navazuje na Pokyn č. GFŘ-D-21 a Pokyn č. GFŘ-D-29)