Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Dotazy a odpovědi k opatřením v oblasti daní

17. 3. 2020

Jsem podnikající živnostník, můžu podat daňové přiznání, jak bylo uvedeno v novinách až 1. 7. 2020?
Ano, daňové přiznání lze podat do 1. 7. 2020, pokud bude s podáním současně zaplacena daň, nebude tento postup nijak sankcionován. Využijí-li poplatníci pro podání daňového přiznání k dani z příjmů tuto možnost, pak nemusí Finanční správě nic dokládat ani prokazovat a k odpuštění sankcí, které dle zákona vznikají, dochází generálním pardonem automaticky.

Nejsem podnikatel, nemám povinnost podat daňové přiznání, mohu ho také podat až 1. 7. 2020?
Ano, daňové přiznání lze podat do 1. 7. 2020, pokud bude s podáním současně zaplacena daň, nebude tento postup nijak sankcionován. Využijí-li poplatníci pro podání daňového přiznání k dani z příjmů tuto možnost, pak nemusí Finanční správě nic dokládat ani prokazovat a k odpuštění sankcí, které dle zákona vznikají, dochází generálním pardonem automaticky.

Mám datovou schránku a budu daňové přiznání podávat elektronicky, mohu ho také podat až 1. 7. 2020?
Ano, daňové přiznání lze podat do 1. 7. 2020, pokud bude s podáním současně zaplacena daň, nebude tento postup nijak sankcionován. Využijí-li poplatníci pro podání daňového přiznání k dani z příjmů tuto možnost, pak nemusí Finanční správě nic dokládat ani prokazovat a k odpuštění sankcí, které dle zákona vznikají, dochází generálním pardonem automaticky.

Podal jsem daňové přiznání 10. 3. 2020 a v současné době potřebuji peněžní prostředky na režijní náklady, mohu také zaplatit až 1. 7. 2020?
Ano, poplatníkům je umožněno, aby svá přiznání podali až do 1. 7. 2020 a rovněž nejpozději v tomto termínu svoji daňovou povinnost zaplatili. Využijí-li poplatníci pro podání daňového přiznání k dani z příjmů tuto možnost, pak nemusí Finanční správě nic dokládat ani prokazovat a k odpuštění sankcí, které dle zákona vznikají, dochází generálním pardonem automaticky.

Budu podávat daňové přiznání ve lhůtě do 1. 4. 2020, jak to bude s vrácením přeplatku?
Má-li na základě podaného daňového přiznání za zdaňovací období 2019 vzniknout vratitelný přeplatek, pak k jeho vzniku dojde k datu vyměření daně, tj. k 1. 4. 2020. Od následujícího dne pak začíná běžet lhůta 30 dnů pro jeho vrácení. To však jen za předpokladu, že nedojde k pozdějšímu vyměření daně, např. z důvodů konkrétních pochybností správce daně o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti daňového přiznání.

Pokud budu podávat daňové přiznání po lhůtě (po 1. 4. 2020), jak to bude s vrácením přeplatku?
Má-li na základě podaného daňového přiznání za zdaňovací období 2019 vzniknout vratitelný přeplatek, pak k jeho vzniku dojde k datu vyměření daně. Od následujícího dne pak začíná běžet lhůta 30 dnů pro jeho vrácení. To však jen za předpokladu, že nedojde k pozdějšímu vyměření daně, např. z důvodů konkrétních pochybností správce daně o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti daňového přiznání.

Do 20. 3. 2020 je třeba podat vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, platí odklad lhůty i pro toto vyúčtování?
V případě pozdního podání Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a úhrady daně se postupuje podle daňového řádu, žádná výjimka se na toto podání nevztahuje. Pokud dojde k pozdnímu podání a úhradě, platí všechny sankce v podobě pokuty za opožděné tvrzení daně dle § 250 daňového řádu a úroku z prodlení podle § 252 daňového řádu.

Jak je to u vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud je podáno a uhrazeno opožděně?
Pokutu za opožděné tvrzení daně dle § 250 daňového řádu lze prominout, pokud je vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně podáno do 1. 7. 2020 (bez ohledu na rozlišení druhu příjmu, z kterého je daň sražena).
Úrok z prodlení dle § 252 daňového řádu lze prominout za těchto podmínek: daň za zdaňovací období 2019 uhrazena do 1. 7. 2020, nejedná se o speciální právní úpravu, kdy plátce z odměn členů orgánů právnické osoby v případě daňových nerezidentů vždy sráží daň srážkou zvláštní sazbou dle § 36 odst. 1 písm. a) nebo c) zákona o daních z příjmů a nejedná se o příjmy, které jsou zdaňovány dle ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů.

Můžu podat oznámení o osvobozených příjmech také ve lhůtě do 1. 7. 2020?
Nikoliv, poplatník je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel, tj. do 1. 4. 2020.