Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Evidence tržeb


ke dni 6. 11. 2020

1.
Podnikatelé spadající do prvních dvou vln EET smí přistoupit k přerušení své dosavadní elektronické evidence tržeb anebo jsou povinni tak učinit?

Až do 31. prosince 2022 mohou poplatníci z 1. a 2. vlny evidenci tržeb přerušit. V tomto období nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách, ani vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb, nemusí mít rovněž vyvěšeno informační oznámení. Některé povinnosti poplatníkům i nadále zůstávají, a to povinnost ochrany autentizačních údajů, certifikátu a bloků účtenek (pokud je již obdrželi za účelem plnění povinností ve zvláštním režimu), tak aby předešli jejich zneužití. Poplatníkům, kterým skončila nebo jim bude končit platnost certifikátu, mohou výměnu certifikátu odložit a potřebné kroky učinit kdykoli v přiměřeném předstihu před opětovným spuštěním evidence tržeb (nejlépe v období od 1. července 2022 do 31. prosince 2022). V případě, že poplatníci evidenci tržeb přeruší, nemusí se z EET nijak odhlašovat. Přerušení evidování tržeb po dobu odkladu nemusí na finanční úřad hlásit.
I přes provedený odklad je systém EET v současné době plně funkční. Pokud poplatníci chtějí tržby evidovat, nic jim v tom nebrání. Nicméně i pro tyto poplatníky platí, že evidence tržeb před 1. lednem 2023 je čistě na dobrovolné bázi.

2.
Podnikatelé spadající do třetí a čtvrté vlny EET budou smět dobrovolně dne 1. 5. 2020 zahájit svou elektronickou evidenci tržeb?

V důsledku pozastavení EET nemusí poplatníci z 3. a 4. vlny s evidencí tržeb do 31. prosince 2022 začínat. Pokud však mají vše potřebné pro evidenci tržeb a chtějí své tržby evidovat, mohou tak učinit, ale budou evidovat dobrovolně nad rámec jejich povinností.

3.
Bude systém EET plně funkční i po dobu, po kterou poplatníci nemají v důsledku pozastavení EET povinnost evidovat tržby?

K vypnutí internetového spojení po dobu trvání tolerančního období v žádném případě nedochází. Systém EET je plně funkční i po dobu, po kterou poplatníci nemají v důsledku novelizace zákona o evidenci tržeb povinnost tržby evidovat. Pokud tedy poplatníci v současné době zasílají údaje o přijatých tržbách prostřednictvím svých pokladních zařízení do systému nebo se tak rozhodnou v následujících dnech, budou tyto údaje zpracovávány standardním způsobem.

4.
Co znamená pozastavení EET?

Zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti ke dni 3. listopadu 2020, prodlužuje odklad elektronické evidence tržeb až do 31. prosince 2022 jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května 2020. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, k datu 1. ledna 2023. Pozastavení EET se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.
Pozastavení EET znamená, že do konce roku 2022 nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační oznámení. Poplatníci, kterým skončila nebo jim bude končit platnost certifikátu, mohou výměnu certifikátu odložit a potřebné kroky učinit kdykoli v přiměřeném předstihu před opětovným spuštěním evidence tržeb (nejlépe v období od 1. července 2022 do 31. prosince 2022). Stejně tak lze odložit podání žádosti o přidělení autentizačních údajů či podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu, které budou podány do 30. června 2022, se považují za podané až 1. července 2022, proto doporučujeme poplatníkům, kteří mají zájem žádat o zvláštní režim a žádost zatím nepodali, aby tak učinili až po 1. červenci 2022.
Poplatníky, kteří již autentizačními údaji, pokladním certifikátem či bloky účtenek disponují, upozorňujeme, že i nadále trvá povinnost zacházet s nimi tak, aby předešli jejich zneužití.
I přes provedený odklad je systém EET v současné době plně funkční. Pokud poplatníci chtějí tržby evidovat, nic jim v tom nebrání. Budou však evidovat na dobrovolné bázi nad rámec jejich povinností. Z EET se nemusí nijak odhlašovat. Přerušení evidování tržeb po dobu odkladu nemusí na finanční úřad hlásit.
Znění novely zákona naleznete na www.etrzby.cz > O projektu > Dokumenty / Legislativa.

5.
Je možné odložit podání žádosti o autentizační údaje?

Novela, která pozastavuje EET do konce roku 2022, umožňuje poplatníkům odložit podání žádosti o přidělení autentizačních údajů. Proto doporučujeme odložit osobní návštěvu finančního úřadu za účelem vyzvednutí autentizačních údajů. Doporučení se týká i poplatníků, kteří mají v úmyslu žádat osobně o autentizační údaje z toho důvodu, že své původní údaje zapomněli či ztratili a nemohou se přihlásit do webové aplikace „Elektronická evidence tržeb“ (např. pro účely vygenerování nového pokladního certifikátu a jeho výměny za expirovaný či pro účely oznámení změny údajů o provozovnách). Pokud má poplatník datovou schránku, pro získání autentizačních údajů může využít distanční formu komunikace a požádat elektronicky, a to na „Daňovém portálu“ (prostřednictvím formuláře „Žádost o autentizační údaje do EET“, který je třeba podepsat přihlašovacími údaji do datové schránky, kterou použil k podepsání žádosti). Žádost o autentizační údaje může poplatník podat kdykoli v přiměřeném předstihu před opětovným spuštěním evidence tržeb (nejlépe v období od 1. července 2022 do 31. prosince 2022).

6.
Je možné odložit podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu?

Novela zákona umožňuje poplatníkům odklad podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu, které budou podány do 30. června 2022 se považují za podané až 1. července 2022, proto doporučujeme poplatníkům, kteří mají zájem žádat o zvláštní režim a žádost zatím nepodali, aby tak učinili až po 1. červenci 2022.

7.
Co znamená odložení startu závěrečné fáze EET?oplatníci nemají v důsledku pozastavení EET povinnost evidovat tržby?

Vzhledem k nejasnému vývoji a ekonomickým potížím českých společností, které způsobila pandemie koronaviru, byl schválen zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti ke dni 3. listopadu 2020. Novelizace právní úpravy posouvá zavedení posledních vln EET na 1. leden 2023. Elektronická evidence tržeb bude odložena až do konce roku 2022 jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby, tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května 2020. Všichni tito poplatníci začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2023. Pozastavení EET se týká všech režimů evidence tržeb (běžného, zjednodušeného i zvláštního). Prodloužením pozastavení evidenční povinnosti do 31. prosince 2022 bude poplatníkům poskytnut dostatečný čas na přípravu na opětovné zahájení evidence tržeb, případně na její zahájení v případě poplatníků, kteří povinnost evidovat tržby neměli. Jde hlavně o vyzvednutí autentizačních údajů či zažádání o povolení evidovat ve zvláštním režimu. I přes provedený odklad je systém EET v současné době plně funkční. Pokud poplatníci chtějí tržby evidovat, nic jim v tom nebrání. Nicméně i pro tyto poplatníky platí, že evidence tržeb před 1. lednem 2023 je čistě na dobrovolné bázi. Z EET se poplatníci nemusí nijak odhlašovat. Přerušení evidování tržeb po dobu odkladu nemusí na finanční úřad hlásit.

8.
Mohu si po dobu odkladu EET vyzvednout autentizační údaje osobně na FÚ?

Novela, která pozastavuje EET do konce roku 2022, umožňuje poplatníkům odložit podání žádosti o přidělení autentizačních údajů. Proto doporučujeme odložit osobní návštěvu finančního úřadu za účelem vyzvednutí autentizačních údajů. Doporučení se týká i poplatníků, kteří mají v úmyslu žádat osobně o autentizační údaje z toho důvodu, že své původní údaje zapomněli či ztratili a nemohou se přihlásit do webové aplikace „Elektronická evidence tržeb“ (např. pro účely vygenerování nového pokladního certifikátu a jeho výměny za expirovaný či pro účely oznámení změny údajů o provozovnách). Poplatníkům je doporučena komunikace s finančním úřadem distanční formou. Pokud má poplatník datovou schránku, o autentizační údaje může požádat elektronicky, a to na „Daňovém portálu“ (prostřednictvím formuláře „Žádost o autentizační údaje do EET“, který je třeba podepsat přihlašovacími údaji do datové schránky, kterou použil k podepsání žádosti). Poplatníkům, kteří nemají možnost podat žádost elektronicky nebo z jakéhokoli důvodu této možnosti nevyužijí a zároveň mají zájem si autentizační údaje vyzvednout, je možné tak učinit osobně na libovolném územním pracovišti finančních úřadů. S ohledem na vyhlášená vládní opatření v souvislosti s COVID-19 doporučujeme odložit osobní návštěvu finančního úřadu na dobu po ukončení nouzového stavu. Potřebné kroky k evidenci tržeb je možné učinit kdykoli v přiměřeném předstihu před opětovným spuštěním evidence tržeb (nejlépe v období od 1. července 2022 do 31. prosince 2022).

9.
Mohu požádat o autentizační údaje elektronicky?

Poplatníci, kteří mají zřízenu datovou schránku, mohou požádat o autentizační údaje elektronicky, a to prostřednictvím EPO formuláře žádosti o autentizační údaje s ověřením identity poplatníka způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Jejich žádost bude vyřízena a autentizační údaje budou zaslány do datové schránky, která byla použita k podpisu EPO žádosti. V případě, kdy nelze využít elektronické formy podání, si bude muset tato osoba autentizační údaje vyzvednout osobně. O autentizační údaje může poplatník požádat kdykoli v přiměřeném předstihu před opětovným spuštěním evidence tržeb (nejlépe v období od 1. července 2022 do 31. prosince 2022).

10.
Jakým způsobem si mám vyřídit povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu?

Žádost o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu je možné podat všemi způsoby dle § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
V důsledku novelizace právní úpravy, která provádí úpravu povinností subjektů v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, je poplatníkům, kteří mají zájem o zvláštní režim evidence tržeb, dán prostor pro odklad podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu, které budou podány do 30. června 2022 se považují za podané až 1. července 2022, proto doporučujeme poplatníkům, kteří mají zájem žádat o zvláštní režim a žádost zatím nepodali, aby tak učinili až po 1. červenci 2022.

11.
Pokud má již poplatník schválen zvláštní režim a má přiděleny bloky účtenek, musí podávat žádost znovu?

Poplatníci, kteří již mají vydané povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu, nebudou novou žádost znovu podávat. Měli by však sledovat, zda stále splňují podmínky pro zvláštní režim (neplátce DPH, max. 2 zaměstnanci, výše evidovaných tržeb za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí nepřesahuje 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesáhne 600 000 Kč). V případě, že podmínky pro povolení zvláštního režimu přestanou splňovat, bude nutné přejít na evidenci tržeb v běžném režimu.

12.
Pokud si poplatník vyzvednul autentizační údaje a evidence tržeb je do 31. 12. 2022 pozastavena, musí se k EET přihlašovat?

Pokud si poplatníci vyzvednou autentizační údaje a zároveň nechtějí do konce roku 2022 tržby evidovat, není jejich povinností se k EET přihlašovat. Nicméně je třeba mít na paměti, že platnost prvotního hesla je maximálně 90 dní od obdržení autentizačních údajů. Tato lhůta se týká platnosti přiděleného hesla, které slouží k prvotnímu přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Z důvodu zabezpečení je poplatník po prvním přihlášení vyzván ke změně hesla. Pokud by nedošlo během 90 dnů k prvnímu přihlášení a změně hesla, potom by platnost prvotního hesla vypršela a bylo by nutné požádat o nové autentizační údaje. Pokud si již poplatníci autentizační údaje vyzvedli, doporučujeme provést první přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb a dále provést změnu hesla. Zaevidování provozovny a generování certifikátu mohou poplatníci provést potom kdykoli při dalším přihlášení před začátkem evidence tržeb.


V důsledku změny legislativy k 2. 11. 2020 již odpovědi zveřejněné před tímto datem nejsou aktuální.
Řešení vybraných situací viz výše.

ke dni 11. 6. 2020

1.
Podnikatelé spadající do prvních dvou vln EET smí přistoupit k přerušení své dosavadní elektronické evidence tržeb anebo jsou povinni tak učinit?

Až do 31. prosince 2020 mohou poplatníci z 1. a 2. vlny evidenci tržeb přerušit. V tomto období nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách, ani vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb, nemusí mít rovněž vyvěšeno informační oznámení. Některé povinnosti poplatníkům i nadále zůstávají, a to povinnost ochrany autentizačních údajů, certifikátu a bloků účtenek (pokud je již neobdrželi za účelem plnění povinností ve zvláštním režimu), tak aby předešli jejich zneužití. Poplatníkům, kterým skončila nebo jim bude končit platnost certifikátu, mohou výměnu certifikátu odložit a potřebné kroky učinit až před znovu spuštěním evidence tržeb. V případě, že poplatníci evidenci tržeb přeruší, nemusí se z EET nijak odhlašovat. Přerušení evidování tržeb po dobu odkladu nemusí na finanční úřad hlásit.
I přes provedený odklad je systém EET v současné době plně funkční. Pokud poplatníci chtějí tržby evidovat, nic jim v tom nebrání. Budou však evidovat na dobrovolné bázi nad rámec jejich povinností.

2.
Podnikatelé spadající do třetí a čtvrté vlny EET budou smět dobrovolně dne 1. 5. 2020 zahájit svou elektronickou evidenci tržeb?

V důsledku pozastavení EET nemusí poplatníci z 3. a 4. vlny s evidencí tržeb do konce letošního roku začínat. Pokud však mají vše potřebné pro evidenci tržeb a chtějí své tržby evidovat, mohou tak učinit, ale budou evidovat dobrovolně nad rámec jejich povinností.

3.
Bude systém EET plně funkční i po dobu, po kterou poplatníci nemají v důsledku pozastavení EET povinnost evidovat tržby?

K vypnutí internetového spojení po dobu trvání tolerančního období v žádném případě nedochází. Systém EET je plně funkční i po dobu, po kterou poplatníci nemají v důsledku novelizace zákona o evidenci tržeb povinnost tržby evidovat. Pokud tedy poplatníci v současné době zasílají údaje o přijatých tržbách prostřednictvím svých pokladních zařízení do systému nebo se tak rozhodnou v následujících dnech, budou tyto údaje zpracovávány standardním způsobem.

4. 
Co znamená pozastavení EET?

Novela zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, která nabývá účinnosti ke dni 3. června 2020, prodlužuje odklad elektronické evidence tržeb až do konce letošního roku jak pro subjekty, které spadají do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, k datu 1. ledna 2021. Pozastavení EET se týká běžného, zjednodušeného I zvláštního režimu evidence tržeb.

Pozastavení EET znamená, že do konce roku 2020 nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační oznámení. Poplatníci, kterým skončila nebo jim bude končit platnost certifikátu, mohou výměnu certifikátu odložit a potřebné kroky učinit před opětovným spuštěním evidence tržeb. Stejně tak lze odložit podání žádosti o přidělení autentizačních údajů či podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu, které budou podány ode dne nabytí účinnosti novely do 30. září 2020, bude Finanční správa vyřizovat až po 1. říjnu 2020, proto doporučujeme poplatníkům, kteří mají zájem žádat o zvláštní režim a žádost zatím nepodali, aby tak učinili až po 1. říjnu 2020.

Poplatníky, kteří již autentizačními údaji, pokladním certifikátem či bloky účtenek disponují, upozorňujeme, že i nadále trvá povinnost zacházet s nimi tak, aby předešli jejich zneužití.

I přes provedený odklad je systém EET v současné době plně funkční. Pokud poplatníci chtějí tržby evidovat, nic jim v tom nebrání. Budou však evidovat na dobrovolné bázi nad rámec jejich povinností. Z EET se nemusí nijak odhlašovat. Přerušení evidování tržeb po dobu odkladu nemusí na finanční úřad hlásit.

Znění novely zákona naleznete například webu etrzby.cz v sekci O projektu > Dokumenty/Legislativa

5. 
Je možné odložit podání žádosti o autentizační údaje?

Novela, která pozastavuje EET do konce roku, umožňuje poplatníkům odložit podání žádosti o přidělení autentizačních údajů. Proto doporučujeme odložit osobní návštěvu finančního úřadu za účelem vyzvednutí autentizačních údajů. Doporučení se týká i poplatníků, kteří mají v úmyslu žádat osobně o autentizační údaje z toho důvodu, že své původní údaje zapomněli či ztratili a nemohou se přihlásit do webové aplikace „Elektronická evidence tržeb“ (např. pro účely vygenerování nového pokladního certifikátu a jeho výměny za expirovaný či pro účely oznámení změny údajů o provozovnách). Pokud má poplatník datovou schránku, o autentizační údaje může využít distanční formu komunikace a požádat elektronicky, a to na „Daňovém portálu“ (prostřednictvím formuláře „Žádost o autentizační údaje do EET“, který je třeba podepsat přihlašovacími údaji do datové schránky, kterou použil k podepsání žádosti). Poplatníkům, kteří nemají možnost podat žádost elektronicky nebo z jakéhokoli důvodu této možnosti nevyužití a zároveň mají obavy o své zdraví, doporučujeme s podáním žádosti ústně do protokolu vyčkat do doby, kdy bude situace již klidnější.

6.
Je možné odložit podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu?

Novela zákona umožňuje poplatníkům odklad podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu, které budou podány ode dne nabytí účinnosti novely, tj. ode dne 3. června 2020 do 30. září 2020, bude Finanční správa vyřizovat až po 1. říjnu 2020. Proto doporučujeme poplatníkům, kteří mají zájem žádat o zvláštní režim a žádost zatím nepodali, aby tak učinili až po 1. říjnu 2020.

Žádosti podané před účinností novely budou průběžně vyřizovány. Správce daně se s poplatníkem domluví na způsobu předání rozhodnutí a bloků účtenek v rámci protokolovaného jednání, pokud nebude tento způsob předání poplatníkovi vyhovovat, lze tuto situaci řešit korespondenčně.

7. 
Co znamená odložení startu závěrečné fáze EET?

Vzhledem k nejasnému vývoji a ekonomickým potížím českých společností, které způsobila pandemie koronaviru, byla schválena novela zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, která nabývá účinnosti ke dni 3. června 2020 a posouvá zavedení posledních vln EET na 1. leden 2021. Elektronická evidence tržeb bude odložena až do konce letošního roku jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby, tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května. Všichni tito poplatníci začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021. Pozastavení EET se týká všech režimů evidence tržeb (běžného, zjednodušeného i zvláštního). Prodloužením pozastavení evidenční povinnosti do 31. prosince bude poplatníkům poskytnut dostatečný čas na přípravu na opětovné zahájení evidence tržeb, případně na její zahájení v případě poplatníků, kteří povinnost evidovat tržby neměli. Jde hlavně o vyzvednutí autentizačních údajů či zažádání o povolení evidovat ve zvláštním režimu. I přes provedený odklad je systém EET v současné době plně funkční. Pokud poplatníci chtějí tržby evidovat, nic jim v tom nebrání. Budou však evidovat na dobrovolné bázi nad rámec jejich povinností. Z EET se nemusí nijak odhlašovat. Přerušení evidování tržeb po dobu odkladu nemusí na finanční úřad hlásit.

8.
Mohu si po dobu odkladu EET vyzvednout autentizační údaje osobně na FÚ?

Novela, která pozastavuje EET do konce roku, umožňuje poplatníkům odložit podání žádosti o přidělení autentizačních údajů. Proto doporučujeme odložit osobní návštěvu finančního úřadu za účelem vyzvednutí autentizačních údajů. Doporučení se týká i poplatníků, kteří mají v úmyslu žádat osobně o autentizační údaje z toho důvodu, že své původní údaje zapomněli či ztratili a nemohou se přihlásit do webové aplikace „Elektronická evidence tržeb“ (např. pro účely vygenerování nového pokladního certifikátu a jeho výměny za expirovaný či pro účely oznámení změny údajů o provozovnách). Poplatníkům je doporučena komunikace s finančním úřadem distanční formou. Pokud má poplatník datovou schránku, o autentizační údaje může požádat elektronicky, a to na „Daňovém portálu“ (prostřednictvím formuláře „Žádost o autentizační údaje do EET“, který je třeba podepsat přihlašovacími údaji do datové schránky, kterou použil k podepsání žádosti. Poplatníkům, kteří nemají možnost podat žádost elektronicky nebo z jakéhokoli důvodu této možnosti nevyužití a zároveň mají zájem si autentizační údaje vyzvednout, je možné tak učinit osobně na libovolném územním pracovišti finančních úřadů.

9.
Mohu požádat o autentizační údaje elektronicky?

Poplatníci, kteří mají zřízenu datovou schránku, mohou požádat o autentizační údaje elektronicky, a to prostřednictvím EPO formuláře žádosti o autentizační údaje s ověřením identity poplatníka způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Jejich žádost bude vyřízena a autentizační údaje budou zaslány do datové schránky, která byla použita k podpisu EPO žádosti. V případě, kdy nelze využít elektronické formy podání, si bude muset tato osoba autentizační údaje vyzvednout osobně, avšak pokud má poplatník obavy o své zdraví, může s podáním žádosti vyčkat do doby, kdy bude situace již klidnější.

10.
Jakým způsobem si mám vyřídit povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu?

Žádost o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu je možné podat všemi způsoby dle § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
V souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením viru SARS CoV-2 Finanční správa doporučuje poplatníkům, aby v maximální možné míře využívali dálkovou formu komunikace se správcem daně. Ten, kdo nemůže učinit podání elektronicky, může tak učinit prostřednictvím poštovní zásilky. V tomto případě není nutné zaslat zásilku doporučeně, a tudíž je možné využít i poštovní schránku bez nutnosti navštívit pobočku pošty.
V důsledku novely zákona, který provádí úpravu povinností subjektů v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, je poplatníkům, kteří mají zájem o zvláštní režim evidence tržeb, dán prostor pro odklad podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu, které budou podány ode dne nabytí účinnosti novely, tj. ode dne 3. června 2020 do 30. září 2020, bude Finanční správa vyřizovat až po 1. říjnu 2020, proto doporučujeme poplatníkům, kteří mají zájem žádat o zvláštní režim a žádost zatím nepodali, aby tak učinili až po 1. říjnu 2020.
Žádosti podané před účinností novely budou průběžně vyřizovány. Správce daně se s poplatníkem domluví na způsobu předání rozhodnutí a bloků účtenek v rámci protokolovaného jednání, pokud nebude tento způsob předání poplatníkovi vyhovovat, lze tuto situaci řešit korespondenčně.

11. 
Mohu si vyzvednout bloky účtenek osobně na FÚ?

Jakmile bude mít správce daně připraveno rozhodnutí o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu, domluví se s poplatníkem na způsobu předání - zpravidla pozve poplatníka k ústnímu jednání a při něm předá poplatníkovi rozhodnutí i s bloky účtenek.

12.
Pokud má již poplatník schválen zvláštní režim a má přiděleny bloky účtenek, musí podávat žádost znovu?

Poplatníci, kteří již mají vydané povolení o evidování tržeb ve zvláštním režimu, nebudou novou žádost znovu podávat. Musí však sledovat, zda stále splňují podmínky pro zvláštní režim (neplátce DPH, max. 2 zaměstnanci, výše evidovaných tržeb za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí nepřesahuje 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesáhne 600 000 Kč). V případě, že podmínky pro povolení zvláštního režimu přestanou splňovat, bude nutné přejít na evidenci tržeb v běžném režimu.

13.
Pokud si poplatník vyzvednul autentizační údaje a evidence tržeb je do 31. 12. 2020 pozastavena, musí se k EET přihlašovat?

Pokud si poplatníci vyzvednou autentizační údaje a zároveň nechtějí do konce roku tržby evidovat, není jejich povinností se k EET přihlašovat. Nicméně je třeba mít na paměti, že platnost prvotního hesla je maximálně 90 dní od obdržení autentizačních údajů. Tato lhůta se týká platnosti přiděleného hesla, které slouží k prvotnímu přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Z důvodu zabezpečení je poplatník po prvním přihlášení vyzván ke změně hesla. Pokud by nedošlo během 90 dnů k prvnímu přihlášení a změně hesla, potom by platnost prvotního hesla vypršela a bylo by nutné požádat o nové autentizační údaje. Pokud si již poplatníci autentizační údaje vyzvedli, doporučujeme provést první přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb a dále provést změnu hesla. Zaevidování provozovny a generování certifikátu mohou poplatníci provést potom kdykoli při dalším přihlášení před začátkem evidence tržeb.

 


 

V důsledku změny legislativy k 2. 6. 2020 již odpovědi zveřejněné před tímto datem nejsou aktuální.
Řešení vybraných situací viz výše.

ke dni 2. 4. 2020

9.
Podnikatelé spadající do prvních dvou vln EET smí přistoupit k přerušení své dosavadní elektronické evidence tržeb anebo jsou povinni tak učinit?

Do dne ukončení nouzového stavu nejsou poplatníci povinni plnit povinnosti dle zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále také jen „ZoET“), s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.
V období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu, nejsou povinni plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení.
Pokud podnikatel evidovat tržby chce, samozřejmě může dále v evidenci tržeb pokračovat dobrovolně i po dobu nouzového stavu a po dobu 3 měsíců od ukončení nouzového stavu, bude však evidovat zcela na dobrovolné bázi nad rámec jeho povinnosti.

10.
Podnikatelé spadající do třetí a čtvrté vlny EET budou smět dobrovolně dne 1. 5. 2020 zahájit svou elektronickou evidenci tržeb?

Ano, pokud mají podnikatelé vše potřebné pro evidování tržeb, je možné, aby začali evidovat již od 1. 5. 2020, nicméně i těmto poplatníkům lze doporučit, aby s výkonem evidenční povinnosti vyčkali až do uplynutí 3 měsíců od ukončení nouzového stavu.

11.
Bude systém EET plně funkční i po dobu, po kterou poplatníci nemají v důsledku pozastavení EET povinnost evidovat tržby?

K vypnutí internetového spojení po dobu trvání tolerančního období v žádném případě nedochází. Systém EET je plně funkční i po dobu, po kterou poplatníci nemají v důsledku novelizace zákona o evidenci tržeb povinnost tržby evidovat. Pokud tedy poplatníci v současné době zasílají údaje o přijatých tržbách prostřednictvím svých pokladních zařízení do systému nebo se tak rozhodnou v následujících dnech, případně po 1. 5. 2020, budou tyto údaje zpracovávány standardním způsobem.

 


ke dni 24. 3. 2020

1.
Co znamená pozastavení EET?

V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 vyhlásila Vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví na území České republiky nouzový stav. V rámci vyhlášeného nouzového stavu je realizována řada omezujících opatření, která mají nebo mohou mít negativní dopad do oblasti podnikání. Tyto negativní dopady spočívají jednak přímo v nařízení uzavření provozoven, jednak v povinnosti přijmout opatření, která provoz podnikatelské činnosti mohou ztížit či výrazně omezit. Po dobu trvání nouzového stavu může být pro poplatníky, kteří již tržby evidují, obtížné zajistit výkon evidenční povinnosti (např. z důvodu výměny pokladního certifikátu). Výrazné problémy mohou pociťovat také poplatníci, kteří se na evidenci tržeb připravují, kdy je z důvodu nouzového omezena činnost provozoven dodavatelů pokladních zařízení. Též ze strany Finanční správy je na poplatníky apelováno, aby po dobu trvání nouzového stavu omezili návštěvu finančního úřadu za účelem převzetí autentizačních údajů či bloků účtenek.

Z těchto důvodů bylo přistoupeno k legislativnímu řešení spočívající v předložení návrhu zákona, který provádí úpravu povinností subjektů v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Na základě tohoto návrhu dochází k pozastavení povinností poplatníků, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, a to následovně:

 1. Do dne ukončení nouzového stavu nejsou povinni plnit povinnosti dle zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále také jen „ZoET“), s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.
 2. V období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu nejsou povinni plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení.

Cílem navrhovaného opatření je omezit administrativní povinnosti poplatníků po dobu trvání nouzového stavu. Důvodem prodloužení výjimky pro evidenční povinnost o další 3 měsíce je poskytnout poplatníkům dostatečný čas na přípravu na opětovné zahájení evidence tržeb, a také na její zahájení u poplatníků, kteří doposud povinnost evidovat tržby neměli. Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset po tuto dobu evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.

2.
Je možné odložit podání žádosti o autentizační údaje?

Návrh zákona umožňuje poplatníkům odklad podání žádosti o přidělení autentizačních údajů do doby překlenutí nouzového stavu a možnost vyřízení této záležitosti v období 3 měsíců po ukončení nouzového stavu. Doporučujeme proto:

 • poplatníkům, kteří mají možnost požádat o autentizační údaje elektronicky (využitím EPO formuláře s ověřením identity poplatníka způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky), aby této možnosti využili přednostně (jejich žádost bude vyřízena i po dobu trvání nouzového stavu).
 • poplatníkům, kteří nemají možnost podat žádost elektronicky nebo z jakéhokoli důvodu této možnosti nevyužijí, aby odložili osobní návštěvy finančního úřadu a podání žádosti ústně do protokolu na dobu po ukončení nouzového stavu.
  Výše uvedená doporučení se týkají též poplatníků, kteří mají v úmyslu žádat o autentizační údaje z toho důvodu, že své původní údaje zapomněli či ztratili a nemohou se tak přihlásit do webové aplikace Elektronická evidence tržeb (např. pro účely vygenerování nového pokladního certifikátu a jeho výměny za expirovaný certifikát či pro účely oznámení změny údajů o provozovnách).

3.
Je možné odložit podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu?

Návrh zákona dále umožňuje poplatníkům odklad podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu do doby překlenutí nouzového stavu a možnost vyřízení všech nezbytných souvisejících záležitosti v období 3 měsíců po ukončení nouzového stavu. Doporučujeme proto:

 • poplatníkům, kteří mají zájem evidovat tržby ve zvláštním režimu, aby vyčkali s podáním žádosti o povolení pro evidování tržeb v tomto režimu do ukončení nouzového stavu.
 • poplatníkům, kteří již žádost podali a v době nouzového stavu obdrží či již obdrželi rozhodnutí o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu a dosud jim nebyly předány bloky účtenek, odložit osobní návštěvu finančního úřadu za účelem převzetí bloků účtenek na dobu po ukončení nouzového stavu.

4.
Co znamená odložení startu závěrečné fáze EET?

S ohledem na mimořádnou situaci se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, přistoupilo Ministerstvo financí k předložení návrhu zákona, který provádí úpravu povinností subjektů v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, dochází k omezení povinností poplatníků bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, a to následovně:

 1. Do dne ukončení nouzového stavu nejsou poplatníci povinni plnit povinnosti dle zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.
 2. V období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu nejsou poplatníci povinni plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby.

Důvodem dočasného zproštění poplatníků těchto povinností je omezení administrativní zátěže po období nouzového stavu. Povinnost zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby poplatníci předešli jejich zneužití, zůstává zachována, neboť plnění této povinnosti není vyhlášením nouzového stavu nijak ztíženo.

V praxi to znamená, že poplatníci, kteří měli začít evidovat tržby od 1. 5. 2020, začnou evidovat tržby (v běžném, zjednodušeném či zvláštním režimu) až 3 měsíce ode dne ukončení nouzového stavu. Mají tak delší časový prostor na uskutečnění všech kroků, které musí učinit, aby mohli začít evidovat tržby (vyzvednutí autentizačních údajů, oznámení údajů o provozovnách, generování certifikátu pro evidenci tržeb, podání žádosti o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu, vyzvednutí bloků účtenek).

5.
Mohu si po dobu nouzového stavu vyzvednout autentizační údaje osobně na FÚ?

Na základě návrhu zákona, který provádí úpravu povinností subjektů v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, dochází k omezení povinností poplatníků bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, a to následovně:

 1. Do dne ukončení nouzového stavu nejsou poplatníci povinni plnit povinnosti dle zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.
 2. V období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu nejsou poplatníci povinni plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby.

S ohledem na mimořádnou situaci se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, doporučujeme vyčkat s návštěvou finančního úřadu za účelem vyzvednutí autentizačních údajů až po pominutí nouzového stavu.

Poplatníci, kteří mají zřízenu datovou schránku, mohou požádat o autentizační údaje elektronicky, a to prostřednictvím EPO formuláře žádosti o autentizační údaje s ověřením identity poplatníka způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Jejich žádost bude vyřízena i po dobu trvání nouzového stavu a autentizační údaje budou zaslány do datové schránky, která byla použita k podpisu EPO žádosti.

6.
Mohu požádat o autentizační údaje elektronicky?

Poplatníci, kteří mají zřízenu datovou schránku, mohou požádat o autentizační údaje elektronicky, a to prostřednictvím EPO formuláře žádosti o autentizační údaje s ověřením identity poplatníka způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Jejich žádost bude vyřízena i po dobu trvání nouzového stavu a autentizační údaje budou zaslány do datové schránky, která byla použita k podpisu EPO žádosti.

7.
Mohu podat žádost o povolení evidování tržeb ve zvláštním režimu poštou nebo elektronicky?

Žádost o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu je možné podat všemi způsoby dle § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
V souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením viru SARS CoV-2 Finanční správa doporučuje poplatníkům, aby v maximální možné míře využívali dálkovou formu komunikace se správcem daně. Ten, kdo nemůže učinit podání elektronicky, může tak učinit prostřednictvím poštovní zásilky. V tomto případě není nutné zaslat zásilku doporučeně, a tudíž je možné využít i poštovní schránku bez nutnosti navštívit pobočku pošty.
Návrh zákona, který provádí úpravu povinností subjektů v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, umožňuje poplatníkům odklad podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu do doby překlenutí nouzového stavu a možnost vyřízení všech nezbytných souvisejících záležitosti v období 3 měsíců po ukončení nouzového stavu.

Doporučujeme proto poplatníkům, kteří mají zájem evidovat tržby ve zvláštním režimu, aby vyčkali s podáním žádosti o povolení pro evidování tržeb v tomto režimu do ukončení nouzového stavu.
Poplatníkům, kteří již žádost podali a v době nouzového stavu obdrží či již obdrželi rozhodnutí o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu a dosud jim nebyly předány bloky účtenek, doporučujeme odložit osobní návštěvu finančního úřadu za účelem převzetí bloků účtenek na dobu po ukončení nouzového stavu.

8.
Mohu si po dobu nouzového stavu vyzvednout bloky účtenek osobně na FÚ?

S ohledem na mimořádnou situaci se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, Finanční správa doporučuje vyčkat s návštěvou finančního úřadu za účelem vyzvednutí bloků účtenek až po pominutí nouzového stavu.