Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň silniční

30. 6. 2021

1.
Jsem podnikatel – fyzická osoba s místem pobytu na Břeclavsku a v důsledku výskytu tornáda dne 24. 6. 2021 byly způsobeny škody na mém majetku. Protože jsem poplatníkem daně silniční, zajímalo by mne, zda jsou na této dani poskytované v souvislosti s touto živelní událostí nějaké úlevy.

Pokud jako podnikatel máte místo pobytu na Břeclavsku, záloha na daň silniční, která je splatná k 15. 7. 2021, bude prominuta, aniž byste finančnímu úřadu v této souvislosti cokoliv oznamoval. Upozorňujeme, že však nedochází k prominutí samotné daně a bude nutno doplatek uhradit do termínu, ke kterému je daň silniční splatná, tj. za rok 2021 standardně do 31. 1. 2022.

Záloha na dani silniční je prominuta na základě skutečnosti, že v souvislosti s výskytem tornáda v Jihomoravském kraji bylo Ministerstvem financí ČR vydáno rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události, které bylo dne 29. 6. 2021 zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 26/2021. Na základě tohoto rozhodnutí se daňovým subjektům, které mají sídlo nebo místo pobytu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost – výskyt tornáda, hejtmanem Jihomoravského kraje od půlnoci 25. 6. 2021 vyhlášen stav nebezpečí, nebo které vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů a tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně, se promíjí záloha na daň silniční na zdaňovací období roku 2021, podle § 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, splatná dne 15. 7. 2021.

2.
Jsme právnická osoba se sídlem v Praze a převážnou část své činnosti vykonáváme na území Hodonínska. Jsou v souvislosti s výskytem tornáda poskytnuty nějaké úlevy k dani silniční?

Pokud jste právnická osoba, která vykonává převážnou část své činnosti na území Hodonínska a Vaše činnost byla zasažena výskytem tornáda, je nutné tuto skutečnost oznámit příslušnému správci daně. Na základě oznámení, v němž mimo jiné uvedete podrobnější popis místa a činnosti, která byla vykonávána v místě výskytu tornáda, Vám bude prominuta záloha k dani silniční, která je splatná k 15. 7. 2021. Oznámení je dostupné na webu Finanční správy. Upozorňujeme, že však nedochází k prominutí samotné daně a bude nutno doplatek uhradit do termínu, ke kterému je daň silniční splatná, tj. za rok 2021 standardně do 31. 1. 2022.

Záloha na dani silniční je prominuta na základě skutečnosti, že v souvislosti s výskytem tornáda v Jihomoravském kraji bylo Ministerstvem financí ČR vydáno rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události, které bylo dne 29. 6. 2021 zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 26/2021. Na základě tohoto rozhodnutí, se daňovým subjektům, které mají sídlo nebo místo pobytu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost – výskyt tornáda, hejtmanem Jihomoravského kraje od půlnoci 25. 6. 2021 vyhlášen stav nebezpečí, nebo které vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů a tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně, se promíjí záloha na daň silniční na zdaňovací období roku 2021, podle § 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, splatná dne 15. 7. 2021.