Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Chyby se dají napravit, říká šéfka Finanční správy

22. 1. 2024

Autor: Jakub Svoboda | Zdroj: Právo | Datum: 20. 1. 2024

Pokud někdo daňové přiznání nepodá včas, dostane ještě šanci bez sankce tak učinit, sdělila Právu generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.

*Koho se letos týká podání přiznání k dani z nemovitosti?

Standardně se týká toho, kdo nějakou nemovitost loni nově nabyl, například koupil nebo zdědil byt či pozemek nebo si třeba pořídil či přistavěl garáž.

Letos k tomu přibude zhruba sto tisíc poplatníků, kteří musí podat přiznání v důsledku změn obsažených v konsolidačním balíčku. Předpokládáme, že se to často bude týkat například majitelů pozemků, na kterých začali stavět nový dům vedle nějaké již stojící budovy. Do letoška totiž takový pozemek nebyl považovaný za stavební, u kterého je vyšší sazba daně.

Přiznání musí podat i ti, kdo nabízejí ubytovací služby například turistům, typicky Airbnb, jen v části svého domu, nebo uživatelé nemovitostí, které jsou ve vlastnictví státu.

*Často se ale mluví o garážích…

Ano, zpozornět musí majitelé garáží, které se nově zdaňují podle toho, jak jsou zapsané v katastru nemovitostí. Dříve totiž bylo možné zdaňovat garáž podle jejího skutečného užívání, například jako sklad ovoce nebo jako příslušenství k obytnému domu, často tedy nižší sazbou.

*Finanční správa kvůli přiznáním spustila informační linky a jezdí za lidmi do obcí. Je o tyto služby zájem?

Zájem o linky je opravdu velký, od začátku ledna jsme takto vyřídili přes sto tisíc žádostí o pomoc či vysvětlení. Hodně lidí se ptá preventivně, aby se ujistili, že se jich letos povinnost podat daňové přiznání netýká.

Nejčastější dotazy směřují právě na garáže nebo na stavební pozemky, u kterých lidé potřebují vysvětlit rozdíl ve zdaňování oproti loňskému roku.

Zároveň se chtějí ujistit, že zvýšení základní sazby daně si vypočítá finanční úřad sám a novou částku včetně QR kódu pro zaplacení zohlední v informaci o výši daně, kterou jim jako každý rok pošle e-mailem, datovou schránkou, v rámci SIPO nebo poštou během dubna a května.

Úřady hlásí velký zájem o pomoc také přímo na pobočkách i v rámci výjezdů do obcí. Máme za sebou už více než sto výjezdů do šedesáti obcí, kde jsme vybrali přes tři tisíce přiznání.

Přehled telefonních linek i výjezdů je na internetových stránkách Finanční správy.

*Bude správa benevolentní, když si člověk novou povinnost neuvědomí a přiznání včas nepodá?

Finanční správa přistupuje ke správě daně z nemovitých věcí dlouhodobě tolerantně. Pokud někdo přiznání nepodá, pracovník finančního úřadu jej aktivně neformálně kontaktuje a dá mu šanci chybu napravit. Pokud někdo potřebuje s vyplněním přiznání pomoc úředníka, může se osobně dostavit na finanční úřad.

Podnikatelé, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka a mají v přiznání zahrnutu nemovitost, kterou používají ke svému podnikání, musí jej podat výhradně elektronicky. Letos je to však zase o dost snazší, v portálu MOJE daně lze totiž využít novou službu předvyplnění údajů z katastru nemovitostí.

*Jaký postih za nepodání přiznání hrozí?

Lhůta pro podání přiznání končí 31. ledna, bez rizika pokuty lze přiznání podat až do 8. února. Podle zákona hrozí za nepodání přiznání pokuta, která se stanoví podle výše daně a činí 0,05 procenta za každý den prodlení, nicméně se platí jen za předpokladu, že by překročila tisíc korun.

Pokud tedy běžný poplatník daňové přiznání nakonec podá, byť opožděně v reakci na upozornění z finančního úřadu, pokuta mu v zásadě nehrozí.