Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Prověříme malé poplatníky: rozhovor s Tatjanou Richterovou, generální ředitelkou Finanční správy ČR

27. 9. 2019

Autor: Jitka Vlková | Zdroj: Mladá fronta DNES | Datum: 27. 9. 2019

Ředitelka daňové správy Tatjana Richterová nastoupila do funkce před devíti měsíci, po „lovci daňových podvodníků“ Martinu Janečkovi, a její první úkol byl srazit počet kontroverzních zajišťovacích příkazů (jde o obstavení majetku, pokud berní úřad má oprávněné podezření, že podnikatel se chystá nezaplatit daň), a tím napravit reputaci úřadu u veřejnosti. Jejich číslo skutečně klesá – na vrcholu, v roce 2015, to bylo 1 605 příkazů na zadržení 3,6 miliardy korun, loni jich bylo vydáno 1 174 a zadrženo 1,5 miliardy a za prvních osm měsíců letošního roku to bylo zatím jen 495 příkazů a obstaveno bylo 306 milionů korun. Soustředí se teď především na běžnou agendu – plnit výběrem daní státní kasu podle plánu, zavést do praxe tento týden schválenou 3. a 4. vlnu EET a zúspornit malá pracoviště finanční správy a soustředit lidi na okrese.

*Národní rozpočtová rada vlády v září varovala, že výběr DPH zpomaluje oproti plánu, meziročně roste o 5,2 %, ale plán byl 6,8 %. Neohrozí to deficit ve výši 40 miliard?
Plán sice zatím neplníme, ale z našeho pohledu je vývoj výběru daní úspěšný – jednoznačně meziročně stoupají. Týká se to všech velkých daní – DPH, korporátní daně i „daně ze mzdy“, daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, a to zásluhou rychlého nárůstu mezd. Ten plán tvoří makroekonomové z ministerstva financí. Zejména v prvním čtvrtletí jsme však detekovali v určitých oblastech meziroční propady ve výběru.

*Které oblasti se nevyvíjí tak dobře?
Podle našich analýz některá odvětví nerostou stejným tempem jako v minulém období. Automobilový průmysl nemá očekávaný odbyt, energetika je také pomalejší. Výběr daní má svůj vývoj – počátkem roku nabíhá výběr pomaleji, láme se to až po pololetí, tam se ukáže skutečnost. Svou roli hraje i nižší počet pracovních dnů.

*Koncem srpna Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela v akci s krycím názvem Drozd a Praděd skupinku lidí, která měla krátit DPH a korporátní daň. Celkem šlo o více než 270 milionů korun, o peníze stát přicházel od července 2016. V kauze River pak nedávno obvinila skupinu osob kvůli krácení DPH na cigaretách, stát přišel o 265 milionů. V jakém momentě si daňová správa všimne, že ji někdo okrádá na dani?
Naše interní oddělení pro vyhledávání daňových úniků k tomu využívá zejména kontrolní hlášení DPH. Párujeme faktury uvedené v kontrolních hlášeních dodavatele a odběratele a sledujeme, zda z obchodu byla odvedena DPH. Tam vzniká podezření, a když ho finanční správa prověří a potvrdí se, podává podnět policii.

*Které komodity jsou aktuálně populární pro řetězové podvody na DPH?
Už nejde o komodity, ale o velikost transakcí. Podvodníci si všimli, že finanční správa se zaměřuje na větší objemy transakcí, a fakturují tak v nižších částkách, zato využívají větší množství bílých koní a ‚nastrčených‘ firem. Výši částek, na kterou se zaměřujeme, nemohu prozradit. Na některé komodity je už dnes zaveden takzvaný reverse charge, tedy odlišný režim výběru daně (už žádné vratky DPH, ale celá daň se vybere najednou, od posledního obchodníka v řetězci, kterého si FS dokáže snáz ohlídat, pozn. red.). Česko se chystá tento režim ještě rozšířit.

*Máte na mysli takzvaný plošný reverse charge? U všech velkých transakcí, bez ohledu na typ komodity (faktury nad 10 tisíc eur), by se daň vybírala najednou, a ne po kouskách. Česko v lednu požádalo o svolení na jeho dočasné, pilotní zavedení Evropskou komisi. Kdy k tomu dojde?
Čekáme na potvrzení od Rady EU a pak se věc ještě musí dostat do české legislativy. Účinnost je stále reálná podle původního předpokladu od 1. července příštího roku. Pokud tedy nedojde k výraznému zdržení na úrovni EU a výjimka bude schválena na podzim tohoto roku. Shodnout se musí jednomyslně všechny členské státy EU.

*Nedávno Finanční správa uveřejnila výsledky kontrol soukromého ubytování přes online platformu Airbnb. Chystáte podobnou kontrolu i v dalších oblastech?
Nejprve chceme širokou veřejnost o nových povinnostech s dostatečným předstihem informovat, aby se dotčení podnikatelé mohli připravit. Podobně jsme to udělali v případě Airbnb, nejprve jsme vydali metodiku a dali jsme lidem čas daně odvést, až potom jsme provedli celostátní kontrolu. Stejný způsob komunikace chceme použít i u 3. a 4 vlny. Další celostátní akce budou zaměřené na daň z příjmů fyzických osob, kdy se lidé, aniž by si to uvědomovali, stávají poplatníky daně. V minulosti to byla například kontrola dodanění v případě předčasného ukončení penzijního pojištění. Tyto kontroly nejsou mířeny na velké podnikatele.

*Mnoho drobných pronajímatelů, kteří sem tam pronajmou pokoj v bytě, asi překvapilo, že se kvůli poplatku, který odvádějí zahraniční firmě Airbnb za zprostředkování, musejí stát plátci DPH. DPH se přitom většinou týká až podnikatelů s obratem nad 1 milion korun ročně. Proč tak složitě?
Z toho poplatku, který jde přes hranice, se musí uhradit DPH doma, bez ohledu na výši obratu pronajímatele. Pronajímatel se musí registrovat k DPH jako takzvaná identifikovaná osoba, pokud tedy už náhodou není registrovaným plátcem DPH z jiné činnosti. Identifikované osoby nemusí podávat kontrolní hlášení, ale podávají daňové přiznání k DPH, pokud jim vznikla v tuzemsku povinnost přiznat daň – zjednodušeně když odvádějí poplatek Airbnb.

*Spolupracovali jste při dodaňování pronajímatelů také s Airbnb?
Spolupracujeme s Airbnb i s Uberem a data také získáváme vlastní operativní činností. Můžeme si od nich vyžádat seznam klientů, ale nepodléhají tuzemské legislativě, nemůžeme od nich informace vymáhat. Jsou vstřícní s námi jednat, nemívají ale data o našich občanech vždy členěná tak, jak potřebujeme. Spolupracujeme i se zahraničními finančními úřady, protože stejný zájem o tyto informace mají i v jiných zemích EU.

*Celostátně jste také před dvěma lety zkontrolovali pronajímatele ubytoven a bytů, kteří pronajímají příjemcům sociálních dávek na bydlení. Jak akce dopadla?
Pronajímatelé ubytoven si brali od lidí sociální dávky, ale nepřiznávali a nedanili příjmy z nájemného. Prověřeno bylo přes čtyři tisíce subjektů, na dani z příjmů jsme doměřili více než 27 milionů korun.

*Finanční správa nedávno oznámila, že omezí fungování 34 finančních úřadů, proti tomu vznikla dokonce petice od Sdružení místních samospráv, které sdružuje malé obce – to se obává jejich rušení. Jak je to, chcete malé úřady do budoucna rušit?
Nechceme je rušit, ale musíme se chovat hospodárně a pracovat efektivně. Už od roku 2016 funguje v takzvaném režimu dva plus dva celkem 23 pracovišť. Znamená to, že tam dva úřední dny v týdnu, pondělí a středa, jsou k dispozici minimálně dva pracovníci. V tomto trendu chceme teď pokračovat na dalších 34 pracovištích. Jde o optimalizaci – abychom mohli naše pracovníky specializovat, převádíme je do větších okresních úřadů. Navštívila jsem všechny kraje a mluvila se všemi starosty vytipovaných územních pracovišť a vysvětlila jsem jim režim dva plus dva.

*Finanční správa má celkem 201 územních pracovišť, takže čtvrtina bude fungovat v redukované podobě. Jaké služby tam budou pro daňového poplatníka k dispozici?
Máme 98 řídicích pracovišť s ředitelem v čele a zbytek pracovišť je řízených. Ta nemají ředitele a jsou tam majetkové a vyměřovací útvary a zbytky kontrolních útvarů. Ostatní agendy – kontrolní a vymáhací – se přesouvají na větší, řídicí pracoviště v okresních městech. Vysvětlovala jsem starostům, že už dnes v jejich lokalitě plnohodnotné územní pracoviště nepracuje. Samozřejmě v době podávání daňových přiznání leden až březen bude posílen jednak počet dnů, tak počet pracovníků, podle zvyklostí na daném úřadu. Předpokládáme, že k tomu dojde začátkem roku 2020.

*Takže tam dva berní úředníci budou dojíždět z řídicího pracoviště z okresního města?
Ano. Spisy daňových poplatníků budou nově uloženy na řídicím pracovišti, ale i na optimalizovaném pracovišti budou mít úředníci plnohodnotný přístup do našeho systému a do elektronického spisu a dají občanům informace k jejich daňovým povinnostem. Čekání může nastat nanejvýš v případě žádosti na výpis o bezdlužnosti. Ani dnes nejsme schopni tuto službu poskytovat obratem. Bezdlužnost se testuje i dnes u dalších správců daně v celé republice, například když je poplatník majitelem nemovitostí v působnosti u jiných finančních úřadů. Po předchozí domluvě jsme schopni vydat opisy daňového přiznání, poplatníci mohou nahlížet do spisu.

*K čemu takto uvolněné pracovníky využijete?
Zefektivní se činnost. Malý finanční úřad má 8 až 10 lidí, na daň z příjmů fyzických osob tam jsou 2 až 3 odborníci, když si jeden vezme dovolenou, druhý je nemocný a třetí je na školení, nemá je kdo zastoupit. Zastupitelnost jsme schopni zajistit na větších pracovištích. Navíc pronajaté prostory i provoz vlastních budov nás něco stojí.

Profil
Tatjana Richterová Vystudovala VŠCHT, obor ekonomika. Ve finanční správě působí od roku 1991, kdy začala pracovat na Finančním úřadu v Ústí nad Labem. Od března roku 2015 vedla Finanční úřad pro hl. m. Prahu, v dubnu 2018 se stala zástupcem ředitele GFŘ Martina Janečka, který úřad vedl od října 2014. Nahradila ho koncem roku 2018.