Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení rozvoje služeb

Oddělení zajišťuje a odpovídá za přípravu, realizaci, provozování a rozvoj nových služeb, zejména internetových a intranetových stránek finanční správy, webových aplikací portálu finanční správy a dalších služeb elektronického charakteru v oblasti funkčních požadavků. Zajišťuje budování, strategické vedení a ve spolupráci s dalšími útvary finanční správy analytické činnosti spojené s vývojem, rozvojem stávajících i nových služeb, zejména internetových a intranetových stránek finanční správy a webových portálů a aplikací. Zajišťuje sběr údajů souvisejících s interní a externí komunikací finanční správy ve spolupráci s příslušnými odbornými útvary. Oddělení odpovídá za zajištění činnosti Redakční rady finanční správy. Oddělení strategicky řídí a koordinuje správu obsahu internetových a intranetových stránek finanční správy. Stanovuje jednotná pravidla pro zveřejňování informací na internetových a intranetových stránkách finanční správy. V rámci finanční správy spravuje evidenci dotazů a odpovědí veřejnosti, včetně tvorby databáze dotazů. Zodpovídá za úplnost, přehlednost a využitelnost databáze dotazů a odpovědí. Řídí a koordinuje realizaci komunikační strategie finanční správy, včetně spolupráce se státními orgány České republiky. Ve spolupráci s dalším útvary finanční správy tvoří a řídí v oblasti komunikace informační programy, kampaně a projekty. Zajišťuje a koordinuje realizaci interní a externí komunikace finanční správy. Odpovídá za správnou aplikaci pravidel a prvků firemní identity. Navrhuje a zpracovává komunikační strategii finanční správy.