Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení interního auditu

Oddělení zodpovídá za realizaci interních auditů a konzultačních zakázek. V rámci této činnosti, zaměřené na přidávání hodnoty, pomáhá organizaci dosahovat jejích cílů tím, že nezávisle a objektivně přezkoumává a vyhodnocuje vnitřní kontrolní systém finanční správy. Jeho činnost se řídí zákonem o finanční kontrole, zvláštním právním předpisem a Statutem interního auditu Finanční správy České republiky, který je součástí interních aktů řízení. Činnost je vykonávána v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu obsaženými v Mezinárodním rámci profesní praxe interního auditu vydaným Institutem interních auditorů.