Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Kancelář generálního ředitele

Kancelář generálního ředitele vytváří pracovní podmínky a komplexně organizačně zajišťuje výkon pravomocí generálního ředitele. Zabezpečuje organizační a administrativní činnosti pro potřeby stálých pracovních a poradních orgánů generálního ředitele, včetně přípravy, organizace a administrativního zajišťování těchto orgánů. Koordinuje spolupráci a výkon činností orgánů finanční správy dle pokynů generálního ředitele. Zabezpečuje výkon spisové služby pro generálního ředitele. Zajišťuje styk Generálního finančního ředitelství s Ministerstvem financí a s dalšími orgány a institucemi. Plní funkci svodného útvaru ve věci konzultační činnosti pro generálního ředitele k odborným problémům a koordinuje činnost externích specialistů podléhajících generálnímu řediteli. Zabezpečuje a organizuje konání pracovních návštěv u generálního ředitele. V součinnosti s věcně příslušnými útvary orgánů finanční správy se organizačně podílí na přípravě podkladů ke stanoviskům a jednáním generálního ředitele. Zajišťuje koncepční, metodické, koordinační, analytické a další odborné činnosti v oblasti soustavy interních aktů řízení. Zabezpečuje jednotnost interních aktů řízení orgánů finanční správy a kontroluje jejich dodržování. Zabezpečuje vedení přehledu platných interních aktů řízení a jejich aktualizaci. Ve spolupráci s odbornými útvary definuje požadavky na IS týkající interních aktů řízení v rámci orgánů finanční správy. Zajišťuje koordinaci, zpracování a zveřejnění profesních životopisů představených a vedoucích zaměstnanců na internetu finanční správy, dále pak zpracování a zveřejnění informací o pracovních, poradních a jiných orgánech generálního ředitele. Odpovídá za tvorbu interních aktů řízení v oblasti své věcné působnosti a kontroluje jejich dodržování.