Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

290498 a 290499 - odborný referent/vrchní referent Oddělení vyměřovacího II Odboru vyměřovacího

19.09.2023 Územní pracoviště v Třebíči TŘEBÍČ ID 290498, 290499 Služební poměr

290512 - odborný referent/vrchní referent Oddělení vyměřovacího I Odboru vyměřovacího

19.09.2023 Územní pracoviště v Třebíči TŘEBÍČ ID 290512 Služební poměr

290589 - odborný referent Oddělení registračního

19.09.2023 Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ID 290589 Služební poměr

290342 - odborný rada/ředitel Sekce Územní pracoviště v Pelhřimově

12.09.2023 Finanční úřad pro Kraj Vysočina PELHŘIMOV ID 290342 Služební poměr

290427 - odborný rada/ředitel Sekce Územní pracoviště v Třebíči

12.09.2023 Finanční úřad pro Kraj Vysočina TŘEBÍČ ID 290427 Služební poměr

290562 - odborný rada/ředitel Sekce Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou

12.09.2023 Finanční úřad pro Kraj Vysočina ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ID 290562 Služební poměr

290815 - odborný referent/vrchní referent Oddělení vyměřovacího II Odboru vyměřovacího

12.09.2023 Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ID 290815 Služební poměr

290206 - vrchní referent/rada Oddělení vyměřovacího II Odboru vyměřovacího

04.09.2023 Územní pracoviště v Jihlavě JIHLAVA ID 290206 Služební poměr

Přílohy ke stažení

Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č 07/2023

Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č. 05/2023

Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č 06/2023

Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č. 04/2023

Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č. 03/2023

Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č. 1-2/2023

Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č. 5/2022

Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č. 4/2022

Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 2802009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 2802009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších

Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Cílem dokumentu je podat veřejnosti přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Finanční správa České republiky (dále jen „FS ČR“) zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů osobních údajů), informace o zpracovávaných kategoriích osobních údajů, účelu, pro který jsou zpracovávány, právním důvodu zpracování, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány, a o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány. Součástí je také informace o právech subjektů údajů v oblasti zpracování osobních údajů.

Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů