Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Úřední desky

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

290633 - vrchní referent/rada Oddělení vyměřovacího II Odboru vyměřovacího

21.01.2022 Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ID 290633 Služební poměr

290202 - odborný referent/vrchní referent Oddělení vyměřovacího IV Odboru vyměřovacího

19.01.2022 Územní pracoviště v Jihlavě JIHLAVA ID 290202 Služební poměr

290100 - vrchní referent/rada Oddělení kontrolního II Odboru kontrolního

17.01.2022 Územní pracoviště v Jihlavě JIHLAVA ID 290100 Služební poměr

290124 - vrchní referent/rada Oddělení kontrolního I Odboru kontrolního

17.01.2022 Územní pracoviště v Jihlavě JIHLAVA ID 290124 Služební poměr

290660 - rada/odborný rada/ředitel Odboru kontrolního

17.01.2022 Územní pracoviště v Třebíči TŘEBÍČ ID 290660 Služební poměr

290763 - vrchní referent/rada Oddělení kontrolního Odboru metodiky a výkonu daní

12.01.2022 Finanční úřad pro Kraj Vysočina JIHLAVA ID 290763 Služební poměr

290740 - rada/odborný rada Oddělení kontrolního Odboru metodiky a výkonu daní

12.01.2022 Finanční úřad pro Kraj Vysočina JIHLAVA ID 290740 Služební poměr

290326 - vrchní referent/rada Oddělení vyměřovacího I Odboru vyměřovacího

11.01.2022 Územní pracoviště v Třebíči TŘEBÍČ ID 290326 Služební poměr

290434 - odborný referent/vrchní referent Oddělení kontrolního III Odboru kontrolního

11.01.2022 Územní pracoviště v Třebíči TŘEBÍČ ID 290434 Služební poměr

290642 - vrchní referent/rada Oddělení vymáhacího

11.01.2022 Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ID 290642 Služební poměr

290076 - rada/odborný rada Oddělení nepřímých daní Odboru metodiky a výkonu daní

07.01.2022 Finanční úřad pro Kraj Vysočina JIHLAVA ID 290076 Služební poměr

Přílohy ke stažení

Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 2802009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 2802009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších

Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Cílem dokumentu je podat veřejnosti přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Finanční správa České republiky (dále jen „FS ČR“) zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů osobních údajů), informace o zpracovávaných kategoriích osobních údajů, účelu, pro který jsou zpracovávány, právním důvodu zpracování, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány, a o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány. Součástí je také informace o právech subjektů údajů v oblasti zpracování osobních údajů.