Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Úřední desky

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Název Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení tel. 567 559 111
podatelna2900@fs.mfcr.cz
http://www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Tolstého 2
586 01 JIHLAVA
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Tolstého 2
586 01 JIHLAVA
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Úřední dny
Pondělí 08.00 – 17.00 hod.
Středa 08.00 – 17.00 hod.
Telefonní čísla tel. 567 559 111
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Podatelna
Tolstého 2
568 01 JIHLAVA
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva Finančního úřadu pro Kraj Vysočina za rok 2021 (zák. č. 106/1999 Sb.)

Podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění, zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2021.
počet podaných žádostí o informaci: 9
počet odložených žádostí: 0
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0
opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
přehled výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními ve věcech zákona č. 106/1999 Sb.: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

Zpracoval: Ing. Josef Tomek

Ing. Hana Krejčová v. r.
ředitelka finančního úřadu