Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Přílohy ke stažení

ke kopiím z daňového spisu

Kontakty kde Vám poradíme se správným postupem po nabytí či změně vlastnictví k nemovitosti, jak vyplnit daňové přiznání, jak je to s úhradou daně a další.

ke stanovení znalce pro odhad nemovitosti

Pro osobní kontakt s veřejností je zřízen náhradní vstup do budovy. Obslužnost veřejnosti je plnohodnotně zajištěna.

Od 1. 7. 2023 dochází k uzavření Územního pracoviště v Aši. Činnosti pracoviště přebírá Územní pracoviště v Chebu.

Od 1. 7. 2023 dochází k uzavření Územního pracoviště v Ostrově. Činnosti pracoviště přebírá Územní pracoviště v Karlových Varech.

Od 1. 7. 2023 dochází k uzavření Územního pracoviště v Mariánských Lázních. Činnosti pracoviště přebírá Územní pracoviště v Chebu.

Od 1. 7. 2023 dochází k uzavření Územního pracoviště v Kraslicích. Činnosti pracoviště přebírá Územní pracoviště v Sokolově.

Podpisový řád Finanční správy České republiky

k přestupkům dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

k adhezním řízením

k insolvenčnímu řízení

k insolvenčnímu řízení

k úroku z vratitelného přeplatku a úroku z daňového odpočtu

dražba movitého majetku

stanovení daně sjednáním

uplatnění daňového výdaje v souvislosti se zdaněním výnosů z prodeje nemovité věci po jejím bezúplatném nabytí

k virtuálním adresám

k daňové exekuci

k daňové exekuci

ke kompenzačním bonusům

k daňovému nedoplatku

k prodeji zástavy

k veřejným zakázkám

ke stížnostem

ke kárným řízením

k virtuálním sídlům

k úrokům

k předávaným trestním oznámením

ke kárným podnětům

k daňovému nedoplatku

Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů