Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Přílohy ke stažení

k insolvenčnímu řízení

k insolvenčnímu řízení

Informace jakým způsobem je možné hradit daně, vydaná v zájmu posílení povědomí daňové veřejnosti, v souvislosti s blížící se lhůtou pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2022.

V souvislosti s blížící se lhůtou pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 poskytne finanční úřad daňové veřejnosti v lokalitách měst Chodov, Teplá a Toužim zvláštní službu kvalifikované podatelny k podání tohoto daňového přiznání.

V souvislosti s blížící se lhůtou pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 nabízí finanční úřad mimořádné rozšíření úředních hodin.

k úroku z vratitelného přeplatku a úroku z daňového odpočtu

dražba movitého majetku

stanovení daně sjednáním

uplatnění daňového výdaje v souvislosti se zdaněním výnosů z prodeje nemovité věci po jejím bezúplatném nabytí

k virtuálním adresám

k daňové exekuci

k daňové exekuci

ke kompenzačním bonusům

k daňovému nedoplatku

k prodeji zástavy

k veřejným zakázkám

ke stížnostem

ke kárným řízením

k virtuálním sídlům

k úrokům

k předávaným trestním oznámením

ke kárným podnětům

k daňovému nedoplatku

Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů