Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Karlovarský kraj

Název Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-struktura/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Datová schránka: q9in2ev
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty
Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Krymská 2a
360 01  Karlovy Vary
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Krymská 2a
360 01  Karlovy Vary
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Úřední hodiny:
Obslužnost veřejnosti zajištěna pro předjednané osobní návštěvy.

Podatelna:
Obslužnost veřejnosti zajištěna podatelnou Územního pracoviště v Karlových Varech, Západní 19, Karlovy Vary
Po 8:00 - 17:00 hod.
Út 8:00 - 15:30 hod.
St 8:00 - 17:00 hod.
Čt 8:00 - 15:30 hod.
Pá 8:00 - 14:00 hod.
Telefonní čísla 353 101 111
Čísla faxu

 

Adresa internetové stránky www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny www.mojedane.cz
Další elektronické adresy podatelna2400@fs.mfcr.cz
Tato e-mailová adresa není určena pro podání kontrolních hlášení a podání podle zákona č. 164/2013 Sb.
Případné platby lze poukázat

www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani/bankovni-ucty-financnich-uradu

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/sazebnik-uhrad

72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů

www.financnisprava.cz

www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy

Rozpočet

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/struktura-zverejnovanych-informaci-dle-vyhlasky

monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/72080043/prehled

Žádosti o informace

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/struktura-zverejnovanych-informaci-dle-vyhlasky

www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty

Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna nebo sekretariát ředitele Finančního úřadu pro Karlovarský kraj.

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/postup-pri-vyrizovani-podani

Opravné prostředky www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy
Postupy pro řešení životních situací z oblasti daní a výkonu daňové správy www.financnisprava.cz/cs/dane/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy www.financnisprava.cz/cs/dane/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva Finančního úřadu pro Karlovarský kraj

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění p. p., zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2021.

1. Počet podaných žádostí o informaci: 8
    Počet odložených žádostí o informaci: 2
    Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
    Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

3. Počet stížností: 0

4. Opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu
    o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0

    Přehled výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními
    ve věcech zákona č. 106/1999 Sb.: 0

5. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
    poskytnutí výhradní licence: 0

6. Další informace vztahující se k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.:
       - webová stránka povinného subjektu: www.financnisprava.cz
       - datová schránka: q9in2ev
       - úřední hodiny:
                           pondělí a středa  08:00 – 17:00 hod.
       - podatelna:
                            pondělí  08:00 – 17:00 hod.
                            úterý     08:00 – 15:30 hod.
                            středa   08:00 – 17:00 hod.
                            čtvrtek  08:00 – 15:30 hod.
                            pátek    08:00 – 14:00 hod.

 

Zpracoval: Ing. Zdeněk Rajtmajer
V Karlových Varech dne 7. 1. 2022
 

Ing. Čestmír Kubera, v. r.
ředitel finančního úřadu

Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů