Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Úřední desky

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Název Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Telefon: 542 191 111
http://www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa náměstí Svobody 4
602 00 Brno
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu náměstí Svobody 4
Brno
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy pondělí a středa: 8:00 – 17:00 hodin

Telefonní čísla 542 191 111
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy podatelna3000@fs.mfcr.cz
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemné žádosti o informace a další písemná podání přijímá podatelna na výše uvedené adrese. Ústní žádosti, příp. jiná ústní podání, přijímají jednotlivé organizační útvary Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj v souladu s jimi vykonávanou agendou a na základě příslušných zmocnění v obecně závazných právních předpisech.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
v rámci Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Počet podaných žádostí o informace – 25
Počet poskytnutých informací - 9
Počet odložených žádostí – 3
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – 10
Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti – 3
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti – 2
(V obou případech požadoval tentýž žadatel po povinném subjektu sdělení informací z daňové kontroly týkající se třetí osoby).
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí – 0
Počet poskytnutých výhradních licencí – 0
Počet zpětvzetí žádostí – 0
Počet podaných stížností – 0
Přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se soudním řízením - 0


Zpracovala: JUDr. Vrbková dne 5. února 2019