Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Kompetence a činnost územních pracovišť finančních úřadů

1. 7. 2023

Územní pracoviště jsou organizačními útvary finančního úřadu a člení se na územní pracoviště, která se nenacházejí v sídlech finančních úřadů, a na územní pracoviště, která se nacházejí v sídlech finančních úřadů.

Územní pracoviště, která se nenacházejí v sídlech finančních úřadů, jsou stanovena v příloze vyhlášky č. 189/2023 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, na základě zmocnění v § 8 odst. 5 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční úřady a územní pracoviště

Územní pracoviště finančního úřadu vykonávají činnosti v rámci působnosti finančního úřadu. Jednání územního pracoviště je vždy jednáním příslušného finančního úřadu. Územní pracoviště řídí a za jeho činnost odpovídá ředitel (pokud není územní pracoviště řízeno jiným územním pracovištěm). Finanční úřady jsou podřízeny Odvolacímu finančnímu ředitelství.