Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Kompetence a činnosti OFŘ

11. 11. 2015

Odvolací finanční ředitelství je zřízeno zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 456/2011 Sb.“).

Odvolací finanční ředitelství vykonává působnost pro celé území České republiky, sídlem Odvolacího finančního ředitelství je Brno.

Věcná působnost Odvolacího finančního ředitelství dle § 7 zákona č. 456/2011 Sb.:

  • vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného finančním úřadům,
  • provádí řízení o správních deliktech,
  • vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy.

Odvolací finanční ředitelství řídí ředitel. Ředitele zastupuje zástupce ředitele. Výběr, jmenování a odvolání ředitele a jeho zástupce se řídí zákonem o státní službě.

Nadřízeným orgánem Odvolacího finančního ředitelství je Generální finanční ředitelství se sídlem 117 22 Praha l, Lazarská 15/7, tel. +420 296 852 222, e-mail podatelna@fs.mfcr.cz, webové stránky finanční správy: www.financnisprava.cz

ÚŘEDNÍ HODINY
dle usnesení vlády České republiky ze dne 25. října 1995 č. 595 o katalogu opatření ke zjednodušení a zlepšení výkonu státní správy ve vztahu k občanům
Vláda stanovila s účinností od 1. ledna 1996 pro všechny ústřední a územní orgány státní správy jednotné úřední dny vždy v pondělí a ve středu s úředními hodinami od 8 do 17 hodin, pokud úřední den nepřipadá na den pracovního klidu.