Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Kompetence a činnosti OFŘ

9. 5. 2023

Odvolací finanční ředitelství je zřízeno zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Finanční správě“).

Odvolací finanční ředitelství vykonává působnost pro celé území České republiky, sídlem Odvolacího finančního ředitelství je Brno.

Věcná působnost Odvolacího finančního ředitelství dle § 7 zákona o Finanční správě:

  • vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného finančním úřadům,
  • provádí řízení o správních deliktech, vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy.
  • vykonává z pověření ministerstva působnost dílčího kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru při vymáhání některých finančních pohledávek,
  • vykonává z pověření ministerstva působnost kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při správě daní.

Odvolací finanční ředitelství řídí ředitel. Ředitele zastupuje zástupce ředitele. Výběr, jmenování a odvolání ředitele a jeho zástupce se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Nadřízeným orgánem Odvolacího finančního ředitelství je Generální finanční ředitelství.

ÚŘEDNÍ HODINY
pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

Kromě dnů pracovního klidu.