Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění k tiskopisům pro poplatníky pojistného na důchodové spoření

6. 1. 2014

Upozornění pro poplatníky pojistného na důchodové spoření na zveřejnění tiskopisů pojistného přiznání, a potvrzení o výši vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění.

Kdo podává pojistné přiznání
Poplatník vždy povinen podat pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření. Pouze pokud jsou splněny následující výjimky, pojistné přiznání poplatník nepodává:

  • jeho pojistné je ve výši 0 Kč, nebo
  • je za něj pojistné povinen odvádět výhradně plátce nebo plátci pojistného.

 

Zvláštní skupinou, která má povinnost podat pojistné přiznání, jsou poplatníci, kteří mají zaměstnavatele, který není plátcem pojistného na důchodové spoření, tj. není v postavení plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a který, je povinen odvádět pojistné na důchodové pojištění. Jako podklad pro vyplnění pojistného přiznání na důchodové spoření lze použít nepovinný tiskopis Potvrzení o výši vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění.

Lhůta pro podání pojistného přiznání

  • do 3 měsíců po uplynutí pojistného období tj., do 1. 4. 2016
  • do 6 měsíců po uplynutí pojistného období tj., do 1. 7. 2016 (plná moc je uplatněna u správce pojistného před uplynutím tříměsíční lhůty).

 

Jaký tiskopis použít

  • Pokud má poplatník povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, vloží jako součást tohoto podání pojistné přiznání (číslo tiskopisu 25 5405/P4/1 MFin 5405/P4/1 – vzor č. 3) nebo
  • podá samostatné pojistné přiznání, pokud nemá povinnost podat daňové přiznání (číslo tiskopisu 25 5550 MFin 5550 – vzor č. 2).