Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Specializovaný finanční úřad a Centrální registr smluv

22. 11. 2012

Od 1. 1. 2013 nabydou účinnosti legislativní normy upravující správu a zajištění II. pilíře důchodové reformy v České republice. Základní legislativní normy pro II. pilíř jsou zákon o důchodovém spoření, který se týká mimo jiné registrace smluv o důchodovém spoření a registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodů a zákon o pojistném na důchodovém spoření, který upravuje placení vlastní pojistné (spořící) částky. Podstatou II. pilíře, tj. důchodového spoření, je platba 5 % z pojistného základu vybrané penzijní společnosti. Znamená to vyvedení 3 % z I. pilíře, tj. z důchodového pojištění, které je ze strany účastníka navýšeno o další 2 %. Správcem Centrálního registru smluv je zákonem o pojistném na důchodové spoření určen Specializovaný finanční úřad.

Oprávněným subjektem pro uzavření smlouvy o důchodovém spoření budou penzijní společnosti, které získají licenci od ČNB. Oprávněným subjektem pro uzavření pojistné smlouvy o pojištění důchodů budou pojišťovny, které jsou podle zákona o pojišťovnictví oprávněny provozovat na území České republiky životní pojištění zahrnující pojištění, které se týká délky života.

Potencionální účastníci II. pilíře musí uzavřít smlouvu o důchodovém spoření s penzijní společností, kterou si sami vyberou. Penzijní společnost následně zašle žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření správci Centrálního registru smluv. Účastník důchodového spoření si při uzavírání smlouvy určí strategii spoření, kterou může v průběhu spoření měnit a v průběhu účasti ve II. pilíři může libovolně změnit i penzijní společnost.

Správce Centrálního registru smluv bude zajišťovat na základě žádosti, dle zákona o důchodovém spoření a v souladu s postupy správního řádu, registraci smlouvy o důchodovém spoření. Při registraci bude kontrolovat splnění podmínek dané tímto zákonem.

Zaregistrování smlouvy o důchodovém spoření bude účastníkovi oznamovat správce Centrálního registru smluv a od 1. dne měsíce následujícího se účastník stává poplatníkem pojistného na důchodové spoření, kdy povinnost platit závisí na účasti v I. pilíři.

Po registraci smlouvy o důchodovém spoření nebude již možné od smlouvy o důchodovém spoření odstoupit.

Okamžitě po přiznání důchodu z I. pilíře bude možné (ne však povinné), aby účastník důchodového spoření uzavřel s vybranou pojišťovnou smlouvu o pojištění důchodu a vybral si ze tří možností výplaty starobního důchodu. Penzijní společnost je povinna aktuálně nashromážděné prostředky účastníka převést do této pojišťovny jako jednorázový vklad na zvolené pojištění důchodu. I tuto smlouvu bude registrovat správce Centrálního registru smluv. Po její registraci a při splnění zákonem definovaných podmínek, bude pojišťovna dle zvolené varianty vyplácet starobní důchod, který je povinna jednou ročně valorizovat.

Penzijní společnosti a pojišťovny budou se správcem Centrálního registru smluv komunikovat výhradně elektronicky. Odvolacím orgánem pro řešení případných sporů týkajících se činnosti Centrálního registru smluv bude Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně.