Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k placení pojistného na důchodové spoření

22. 10. 2013

S účinností od 1. 1. 2013 zavádí zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, nové peněžité plnění v podobě pojistného na důchodové spoření (dále jen „pojistné“). Pojistné bude individualizováno za jednotlivé účastníky důchodového spoření a bude založeno na spořícím principu.

Pojistné za jednotlivé účastníky důchodového spoření budou odvádět:

  • osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a poplatníci, jejichž plátce pojistného za ně pojistné na důchodové spoření nesráží (např. zahraniční zaměstnavatelé, kteří nejsou v pozici plátce daně ze závislé činnosti a mají povinnost odvádět sociální pojištění do "prvního pilíře"), které jsou přímými účastníky důchodového spoření,
  • plátci pojistného (zaměstnavatelé) provádějící odvody za své zaměstnance, kteří jsou účastníky důchodového spoření.

Správu pojistného budou vykonávat orgány Finanční správy České republiky (finanční úřady). Pojistné se bude odvádět na bankovní účty finančních úřadů, které budou v České národní bance otevřeny od 1. 2. 2013 (seznam viz následující tabulka).

Přehled bankovních účtů finančních úřadů pro placení pojistného na důchodové spoření

Název
finančního úřadu
Bankovní spojení finančních úřadů pro odvody na Pojistné na důchodové spoření
OSVČ * plátce zaměstnavatel
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 31018-77628031/0710 41013-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj 31018-77628111/0710 41013-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 31018-77627231/0710 41013-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 31018-77627311/0710 41013-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 31018-77629341/0710 41013-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj 31018-77621411/0710 41013-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj 31018-77628461/0710 41013-77628461/0710
Finanční úřad pro Královehradecký kraj 31018-77626511/0710 41013-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 31018-77622561/0710 41013-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 31018-67626681/0710 41013-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 31018-77628621/0710 41013-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 31018-47623811/0710 41013-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 31018-77621761/0710 41013-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 31018-47620661/0710 41013-47620661/0710
Specializovaný finanční úřad - ** 41013-77620021/0710

Poznámky:

* Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a poplatníci, jejichž plátce pojistného za ně pojistné na důchodové spoření nesráží (např. zahraniční zaměstnavatelé, kteří nejsou v pozici plátce daně ze závislé činnosti a mají povinnost odvádět sociální pojištění do "prvního pilíře"), které jsou přímými účastníky důchodového spoření.

** Specializovaný finanční úřad nebude mít otevřený bankovní účet s PBÚ 31018 pro platby pojistného na důchodové spoření od OSVČ, protože je příslušný pro vybrané subjekty (právnické osoby).

Postup pro OSVČ a poplatníky, jejichž plátce pojistného za ně pojistné na důchodové spoření nesráží

OSVČ a poplatníci, jejichž plátce pojistného za ně pojistné na důchodové spoření nesráží (účastníci důchodového spoření) zálohy na důchodové spoření neplatí. Již v roce 2013 však mohou hradit pojistné do limitu 100.000,- Kč a to svému místně příslušnému finančnímu úřadu na bankovní účet s předčíslím (PBÚ) 31018 (viz tabulka) s variabilním symbolem, ve kterém bude vyplněna kmenová část daňového identifikačního čísla (DIČ) účastníka důchodového spoření (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně), jenž je shodné s DIČ, pod kterým je registrován k dani z příjmů fyzických osob.

Konstantní symbol při bezhotovostní platbě se uvede 1148 a při hotovostní platbě se uvede 1149. Z přijatého pojistného převedou finanční úřady penzijní společnosti účastníka na účet důchodového spoření částku maximálně ve výši limitu 100.000,- Kč. Informace o reálné výši pojistného na důchodové spoření za rok 2013 bude uvedena v pojistném přiznání podávaném v roce 2014.

Postup pro zaměstnavatele

Zaměstnavatelé (plátci pojistného) provedou ve lhůtě splatnosti srážky pojistného za své zaměstnance (účastníky důchodového spoření), které odvedou v sumární částce na příslušný účet finančního úřadu. Platbu odvedou svému místně příslušnému finančnímu úřadu na bankovní účet s předčíslím (PBÚ) 41013 (viz tabulka) s variabilním symbolem, ve kterém bude vyplněna kmenová část daňového identifikačního čísla plátce pojistného (DIČ), jenž je shodné s DIČ, pod kterým je registrován k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (u plátcovy pokladny se postupuje obdobně, tzn. jedná se o kmenovou část DIČ, které bylo přiděleno plátcově pokladně).

Konstantní symbol při bezhotovostní platbě se uvede 1148 a při hotovostní platbě se uvede 1149. Přijaté pojistné převedou finanční úřady příslušným penzijním společnostem účastníků na jejich účet důchodového spoření.