Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Nové účty pro placení daně z hazardních her pro zdaňovacího období od 1. 1. 2024

2. 4. 2024

Dne 1. 1. 2024 nabyl účinnosti zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, jehož součástí je i novela zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DHH“), která přináší podstatné změny oproti současné právní úpravě.

Novela zákona o DHH zavádí nové dělení dílčího základu daně z hazardních her podle způsobu provozu na hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu a tzv. land-based způsob provozování. Nově se stanovuje samostatný základ dílčí daně pro hazardní hry provozované bez potřebného základního povolení nebo ohlášení, a to bez ohledu na to, pod jaký druh či typ hazardní hry by takto provozovaná hazardní hra byla podřaditelná a bez ohledu na způsob provozování (prostřednictvím internetu nebo land-based). Správu daně z hazardních her vykonává pouze Specializovaný finanční úřad.

Rozpočtové určení daně z hazardních her (dále také „DHH“) se nadále realizuje prostřednictvím rozdělování celostátního hrubého výnosu daně, který se dle ustanovení § 7 zákona o DHH rozděluje na více části:

 • Část celostátního hrubého výnosu daně z ostatních hazardních her ve výši dílčí daně z technických her, který je z
  1. 55 % příjmem státního rozpočtu
  2. 45 % příjmem rozpočtů obcí; z toho 22,5 % se rozdělí mezi jednotlivé obce pomocí koeficientů pro technickou hru založený na počtu herních pozic v obci (čtvrtletní koeficienty) a 22,5 % se rozdělí mezi všechny obce ČR obdobně jako výnos daně z příjmů právnických osob (roční koeficienty).
 • Část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši úhrnu dílčích daní z internetových her a dílčí daně z hazardních her provozovaných bez potřebného základního povolení nebo ohlášení, který je příjmem státního rozpočtu.
 • Část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z ostatních technických her, internetových hazardních her a hazardních her bez povolení nebo ohlášení (tzv. výnos daně z ostatních hazardních her), který je z
  1. 35 % příjmem státního rozpočtu
  2. 65 % příjmem rozpočtů obcí; který se rozdělí mezi všechny obce ČR obdobně jako výnos daně z příjmů právnických osob (roční koeficienty)
 • Příslušenství daně z hazardních her sledující její osud je příjmem státního rozpočtu.

V důsledku nového dělení celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her vyplynula nutnost evidovat správu a placení daně z hazardních her pro zdaňovacího období 
od 1. 1. 2024 odděleně od správy a placení daně z hazardních her za zdaňovací období 
do 31. 12. 2023.  

V souvislosti s účinností novely zákona o DHH informujeme veřejnost o nových účtech pro daň z hazardních her, které byly pro Specializovaný finanční úřad v ČNB otevřeny 1. 1. 2024. Vzhledem k tomu, že každou dílčí daň z hazardních her je nutné z důvodu rozdílného rozpočtového určení hradit na samostatný bankovní účet správce daně, byly v ČNB pro daň z hazardních her otevřeny 4 nové bankovní účty a 1 účet pro evidenci příslušenství daně.

Stávající bankovní účty zůstávají nadále v platnosti pro doběh daňových povinností za zdaňovací období do 31. 12. 2023.

Bankovní účty pro placení daně z hazardních her
pro zdaňovací období od 1. 1. 2024

(bankovní účty jsou vedeny v Kč)

*BIC (SWIFT) kód: CNBACZPP

Bankovní účet

IBAN*

Daň

5821-77620021/0710 CZ32 0710 0058 2100 7762 0021 Daň z hazardních her – z ostatních hazardních her
5872-77620021/0710 CZ71 0710 0058 7200 7762 0021 Daň z hazardních her – z ostatních technických her
5899-77620021/0710 CZ46 0710 0058 9900 7762 0021 Daň z hazardních her – z internetových her
5848-77620021/0710 CZ07 0710 0058 4800 7762 0021 Daň z hazardních her – provozovaných bez základního povolení nebo ohlášení
24707-77620021/0710 CZ84 0710 0247 0700 7762 0021 Daň z hazardních her – příslušenství daně platné pro zdaňovací období od 1. 1. 2024

 

Povinnost úhrady daně z hazardních her na nové bankovní účty vzniká poplatníkovi poprvé za I. čtvrtletí 2024, a to se splatností 25. 4. 2024.