Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Dotazy a odpovědi

26. 1. 2021

Placení daní

Jaký typ poštovní poukázky ("složenky") se používá pro placení daní?

Poštovní poukázka typu A se používá pro placení daní v hotovosti. Tato forma placení daní není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku typu A lze použít pro platby všech druhů daní. Je důležité dobře vyplnit údaje na poštovní poukázce typu A, aby platba daně byla finančnímu úřadu doručena a byla bez problémů identifikována. Obzvlášť důležité je uvedení správného daňového bankovního účtu ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky, kde předčíslí představuje druh daně, matrika určuje finanční úřad a kód banky je vždy 0710 (kód ČNB). Správný variabilní symbol identifikuje daňový subjekt.

Poštovní poukázka A – doklad V/DS, tzv. daňová složenka, se používá pro placení pouze daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z převodu nemovitostí a pro placení záloh na paušální daň a paušální veřejná pojistná v hotovosti. Tato forma placení vybraných pěti daní je osvobozena od poštovních poplatků.

Poštovní poukázku A – doklad V/DS mohou využít pouze občané (fyzické osoby s rodným číslem nebo vlastním číslem plátce). Poštovní poukázku A – doklad V/DS lze jednoznačně identifikovat nejen dle samotného názvu poukázky v pravém horním rohu, ale i dle předtištěného transakčního kódu 113, kódu banky 0710 a konstantního symbolu 0001.

Jaké existují způsoby (formy) placení daní?

Placení daní lze realizovat bezhotovostním převodem z účtu (vedeného u banky) nebo v hotovosti:

  • prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (banky) nebo držitele poštovní licence (pošty),
  • pomocí Soustředěného inkasa plateb obyvatelstva (SIPO) pro placení pouze daně z nemovitých věcí (od 1. 1. 2016),
  • v pokladnách na vybraných územních pracovištích finančních úřadů,
  • šekem, jehož proplacení je zajištěno poskytovatelem platebních služeb,
  • daňovému exekutorovi, jde-li o platbu při daňové exekuci,
  • oprávněné úřední osobě, jde-li o platbu pořádkové pokuty.

Některé typy poplatků je možné zaplatit i formou kolkových známek. Daňovou povinnost lze uhradit i přeplatkem na jiné dani.

Jakou strukturu má variabilní symbol, který se uvádí při placení daní?

Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Finanční úřad (správce daně) prostřednictvím variabilního symbolu odvodí totožnost daňového subjektu.

Jaký je konstantní symbol u placení daní?

Není třeba vyplňovat konstantní symbol, který je nepovinný údaj při placení daní.

Jaký je kód banky u placení daní?

Kód banky je součástí čísla účtu a musí být vždy 0710 (kód ČNB).

Jak často provádějí FÚ převody sdílených daní obcím a krajům?

Finanční úřady převádí daňové příjmy určené obcím a krajům dle koeficientů podílů na celostátním hrubém výnosu sdílených daní (DPH a daně z příjmů) nejméně jedenkrát měsíčně, je-li částka určená k převodu vyšší než 500 Kč dle § 6 odst. 1 zákona č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na jaké bankovní účty FÚ mají OSVČ platit zálohy na paušální daň a paušální veřejná pojistná?

Paušální záloha se platí na bankovní účet místně příslušného správce daně (FÚ) s předčíslím 2866:

Název finančního úřadu Bankovní účet pro paušální zálohy
Finanční úřad pro hlavní město Prahu

2866-77628031/0710

Finanční úřad pro Středočeský kraj

2866-77628111/0710

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

2866-77627231/0710

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

2866-77627311/0710

Finanční úřad pro Karlovarský kraj

2866-77629341/0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj

2866-77621411/0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj

2866-77628461/0710

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

2866-77626511/0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj

2866-77622561/0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

2866-67626681/0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

2866-77628621/0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

2866-47623811/0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

2866-77621761/0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj

2866-47620661/0710