Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dotazy a odpovědi

Placení daní

Jaký typ poštovní poukázky ("složenky") se používá pro placení daní?

Poštovní poukázka typu A se používá pro placení daní v hotovosti. Tato forma placení daní není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku typu A lze použít pro platby všech druhů daní. Je důležité dobře vyplnit údaje na poštovní poukázce typu A, aby platba daně byla finančnímu úřadu doručena a byla bez problémů identifikována. Obzvlášť důležité je uvedení správného daňového bankovního účtu ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky, kde předčíslí představuje druh daně, matrika určuje finanční úřad a kód banky je vždy 0710 (kód ČNB). Správný variabilní symbol identifikuje daňový subjekt.

Poštovní poukázka A – doklad V/DS, tzv. daňová složenka, se používá pro placení pouze daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí v hotovosti. Tato forma placení vybraných čtyř daní je osvobozena od poštovních poplatků.

Poštovní poukázku A – doklad V/DS mohou využít pouze občané (fyzické osoby s rodným číslem nebo vlastním číslem plátce). Poštovní poukázku A – doklad V/DS lze jednoznačně identifikovat nejen dle samotného názvu poukázky v pravém horním rohu, ale i dle předtištěného transakčního kódu 113, kódu banky 0710 a konstantního symbolu 0001.

Jaké existují způsoby (formy) placení daní?

Placení daní lze realizovat bezhotovostním převodem z účtu (vedeného u banky) nebo v hotovosti:

  • prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (banky) nebo držitele poštovní licence (pošty),
  • pomocí Soustředěného inkasa plateb obyvatelstva (SIPO) pro placení pouze daně z nemovitých věcí (od 1. 1. 2016),
  • v pokladnách na vybraných územních pracovištích finančních úřadů,
  • šekem, jehož proplacení je zajištěno poskytovatelem platebních služeb,
  • daňovému exekutorovi, jde-li o platbu při daňové exekuci,
  • oprávněné úřední osobě, jde-li o platbu pořádkové pokuty.

Některé typy poplatků je možné zaplatit i formou kolkových známek. Daňovou povinnost lze uhradit i přeplatkem na jiné dani.

Jakou strukturu má variabilní symbol, který se uvádí při placení daní?

Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Finanční úřad (správce daně) prostřednictvím variabilního symbolu odvodí totožnost daňového subjektu.

Jaký je konstantní symbol u placení daní?

Při bezhotovostním placení daní se používá univerzální konstantní symbol 1148.
Při hotovostním placení daní prostřednictvím poštovní poukázky typu A (poštovní poukázky A) se používá univerzální konstantní symbol 1149.

Při hotovostním placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí prostřednictvím Poštovní poukázky A – doklad V/DS (daňové složenky) se používá předtištěný univerzální konstantní symbol 0001.

Jaký je kód banky u placení daní?

Kód banky je součástí čísla účtu a musí být vždy 0710 (kód ČNB).

Jak často provádějí FÚ převody sdílených daní obcím a krajům?

Finanční úřady převádí daňové příjmy určené obcím a krajům dle koeficientů podílů na celostátním hrubém výnosu sdílených daní (DPH a daně z příjmů) nejméně jedenkrát měsíčně, je-li částka určená k převodu vyšší než 500 Kč dle § 6 odst. 1 zákona č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Aplikační služby