Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Ve Finančním zpravodaji č. 9/2012 byl publikován článek Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013, který obsahoval mimo jiné i část III. Specifika při placení zajištění daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. S účinností od 1. ledna 2013 dochází novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ke vzniku ručení oprávněného příjemce. Tento nový ručitelský vztah způsobil změny nejen ve III. části článku Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 věnované specifikaci při placení zajištění daně dle zákona o DPH, ale i v popisech týkajících se obsahu položky „Zpráva pro příjemce“ u jednotlivých způsobů placení daně.

Ke 1. lednu 2013 nabude účinnosti již platný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy, která bude mít vliv i na samotné placení daní od začátku roku 2013.

Ke dni 1. lednu 2013 nabude účinnosti již platný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.