Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

ministerstva financí ze dne 29. dubna 1993, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

ministerstva financí České republiky ze dne 18. prosince 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí

ministerstva financí ze dne 16. července 1993 o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřady
zrušena

ministerstva financí ze dne 1. prosince 1993 o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daní

ministerstva financí ze dne 1. prosince 1993, kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně