Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace pro příjemce výnosu daně z hazardních her

2. 4. 2024

Dne 1. 1. 2024 byl zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, novelizován zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DHH“), který přináší podstatné změny oproti právní úpravě účinné do 31. 12. 2023.

S účinností od 1. 1. 2024 zavádí novela zákona o DHH nové dělení dílčího základu daně z hazardních her podle způsobu provozu na hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu a tzv. land-based způsob provozování. Nově se stanovuje samostatný základ dílčí daně pro hazardní hry provozované bez potřebného základního povolení nebo ohlášení, a to bez ohledu na to, pod jaký druh či typ hazardní hry by takto provozovaná hazardní hra byla podřaditelná a bez ohledu na způsob provozování (prostřednictvím internetu nebo land-based). Správu daně nadále vykonává pouze Specializovaný finanční úřad (dále jen „SFÚ).

Bližší informace k dani z hazardních her jsou k dispozici na stránkách Finanční správy ČR v sekci Daň z hazardních her.

Rozpočtové určení daně z hazardních her se nadále realizuje prostřednictvím rozdělování celostátního hrubého výnosu daně, který se pro účely rozpočtového určení rozděluje na více částí:

 • Daň z hazardních her – z ostatních hazardních her (rozpočtová položka 1386)
 • Daň z hazardních her – z ostatních technických her (rozpočtová položka 1387)
 • Daň z hazardních her – z internetových her
 • Daň z hazardních her – provozovaných bez základního povolení nebo ohlášení
 • Daň z hazardních her – příslušenství daně platné pro zdaňovacímu období od 1. 1. 2024.

Dle zákona o DHH jsou obce příjemci části celostátního hrubého výnosu dílčí daně z ostatních hazardních her a dílčí daně z ostatních technických her.

Do rozpočtů obcí (dále také „ROB“) budou prostředky za zdaňovací období počínaje
1. čtvrtletí 2024
převáděny SFÚ za každou dílčí daň zvlášť ze tří nově zřízených samostatných bankovních účtů:

Daň

Podíl obcí

Název bankovního účtu

Číslo účtu SFÚ

Daň z hazardních her - z ostatních hazardních her 65 %
všem obcím
Převod daně z ost hazard her
(§7 odst.5b)_ROB
6867-77620021/0710
Daň z hazardních her - z ostatních technických her 22,5 %
obcím dle čtvrt. koef.
Převod daně z ost tech her
(§7 odst1b,2a)_ROB 
6883-77620021/0710
22,5 %
všem obcím
Převod daně z ost tech her
(§7 odst1b,2b)_ROB 
6875-77620021/0710

 

 1. Převod daně z ostatních hazardních her dle § 7 odst. 5 písm. b) zákona o DHH do rozpočtů obcí

  Převody jednotlivých nároků všech obcí České republiky na 65 % celostátním hrubém výnosu daně z ostatních hazardních her dle § 7 odst. 5b zákona o DHH bude provádět SFÚ z bankovního účtu číslo 6867-77620021/0710.

  Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně z ostatních hazardních her, se určí obdobně jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, přičemž se postupuje podle prováděcí vyhlášky k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Převod daně z ostatních technických her dle § 7 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a) zákona o DHH do rozpočtů obcí

  Převody jednotlivých nároků obcí České republiky na 22,5 % celostátním hrubém výnosu daně z ostatních technických her dle § 7 odst. 1b, 2a zákona o DHH bude provádět SFÚ z bankovního účtu číslo 6883-77620021/0710.

  Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí v daném zdaňovacím období na části celostátního hrubého výnosu daně z ostatních technických her se určí v závislosti na poměru součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení na území dané obce k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období k celkovému součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení, které jsou povoleny k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období. Nárok podílu na celostátním hrubém výnosu daně z ostatních technických her náleží tedy pouze těm obcím, které se na tomto výnosu podílejí.

  Ministerstvo financí zveřejní čtyřikrát ročně (podle stavu povolených herních pozic k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci, 1. říjnu kalendářního roku) podíl jednotlivých obcí vyjádřený v procentech na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději měsíc před začátkem zdaňovacího období (kalendářního čtvrtletí). Viz stránky Ministerstva financí ČR.

 3. Převod daně z ostatních technických her dle § 7 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) zákona o DHH do rozpočtů obcí

  Převody jednotlivých nároků obcí České republiky na 22,5 % celostátním hrubém výnosu daně z ostatních technických her dle § 7 odst. 1b, 2b zákona o DHH bude provádět SFÚ z bankovního účtu číslo 6875-77620021/0710.

  Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně z ostatních technických her, se určí obdobně jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, přičemž se postupuje podle prováděcí vyhlášky k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

 

Stávající účty SFÚ číslo 9814-77620021/0710 pro převod daně z hazardních her vyjma daně z technických her do ROB a 9822-77620021/0710 pro převod daně z technických her do ROB zůstávají nadále aktivní pro doběh daňových povinností za zdaňovací období do 31. 12. 2023.

Převody nároků na dílčích daních do rozpočtů obcí bude SFÚ realizovat v souladu s § 6 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, nejméně jedenkrát měsíčně.