Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

1) Místní příslušnost / Місцева приналежність

Místně příslušný správce daně se pro fyzické osoby určuje dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) daňového řádu, tedy podle místa pobytu (adresa trvalého, nebo hlášeného místa pobytu), nebo místa, kde se fyzická osoba převážně zdržuje a pro právnické osoby dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) daňového řádu, tedy podle sídla, resp. adresy, pod kterou je právnická osoba vedena v obchodním nebo obdobném veřejném rejstříku. Pokud nelze místní příslušnost určit dle zmíněného ustanovení daňového řádu, například z důvodu, že zahraniční fyzická osoba v ČR nemá žádnou adresu pobytu ani nelze určit místo, kde se převážně zdržuje, a právnická osoba nemá v ČR žádnou adresu sídla a nevznikla jí v ČR ani stálá provozovna ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o daních z příjmů a čl. 5 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (kdy by se místně příslušný správce daně určil dle místa, kde se taková stálá provozovna nachází), určí se místně příslušný správce daně v souladu s § 12 odst. 1 zákona č.456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky (dále také jen „zákon o FS“). Místně příslušným správcem daně by v tomto případě byl Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

Pro vybrané daňové subjekty je místně příslušným správcem daně Specializovaný finanční úřad. Daňové subjekty, které spadají pod jeho správu, jsou určeny ustanovením § 11 zákona o FS, jsou jimi například banky, pojišťovny a daňové subjekty s obratem nad 2 mld. Kč.