Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k tiskopisům k dani z neočekávaných zisků

28. 4. 2023

Ve Sbírce zákonů byla dne 26. dubna 2023 publikována vyhláška č. 112/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška zahrnuje také tiskopisy vztahující se k daňovým povinnostem daně z neočekávaných zisků upravené v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. tiskopis daňového přiznání a tiskopis oznámení o přesouvání průměru včetně pokynů k vyplnění těchto formulářů. Rozsah publikovaných tiskopisů je shodný s jejich předpokládanou podobou zveřejněnou Finanční správou v upozornění k tiskopisům ze dne 3.4.2023.  Tiskopisy jsou dostupné v databázi daňových tiskopisů.