Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Žádost – webová aplikace

Aplikace je plně funkční v moderních prohlížečích v aktuálních verzích (není podporován Internet Explorer).

Lhůta pro podání žádosti uplynula dne 30. 11. 2020.
Aktuální informace ke kompenzačním bonusům naleznete zde.

Žádost o poskytnutí pomoci osobám vykonávajícím práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), které jsou účastníky nemocenského pojištění, je možné podat za bonusové období 12. 3. až 8. 6. 2020 na základě novely zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Výše bonusu činí 350 Kč za každý kalendářní den bonusového období, tj. maximálně 31 150 Kč. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.

Podmínkou nároku na kompenzační bonus je, že daná osoba pracovala alespoň 4 z 6 měsíců před krizí (od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020) na pojištěnou dohodu. Dále muselo dojít k omezení nebo úplnému znemožnění výkonu této činnosti z důvodu koronavirové krize, např. ukončením spolupráce ze strany zaměstnavatele.

Žádosti (včetně přílohy čestného prohlášení) přijímá Finanční správa:

  • elektronicky datovou zprávou s využitím dálkového přístupu podepsanou datovou schránkou, či uznávaným elektronickým podpisem), nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky;
  • písemně, či prostřednictvím podatelen finančních úřadů.