Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Žádost – interaktivní PDF

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 11 a novější. Neotevírejte PDF soubor přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Klikněte na odkazu pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Uložit jako… (název se může mírně lišit v závislosti na Vašem prohlížeči). Stažený soubor poté otevřete přímo v aplikaci Acrobat Reader.

Lhůta pro podání žádosti uplynula dne 30. 11. 2020.
Aktuální informace ke kompenzačním bonusům naleznete zde.

 

Jak doručit žádost Finanční správě?

Pokud preferujete plně elektronickou možnost podání, tedy nechcete tisknout formulář, můžete vyplněnou žádost v souboru PDF vložit DO SVÉ DATOVÉ SCHRÁNKY a odeslat do datové schránky finančního úřadu místně příslušného ke správě Vaší daně z příjmů (kontakty zde, PDF soubor).

Pokud máte uznávaný elektronický podpis, můžete také podat Vaši žádost bez nutnosti tisku. Žádost v souboru PDF nahrajte jako obecnou písemnost na Daňovém portále Finanční správy. Obecnou písemnost můžete podepsat svým elektronickým podpisem nebo tzv. přihlašovacími údaji datové schránky.

Žádost je také možné zaslat e-mailem na zveřejněnou e-mailovou adresu finančního úřadu místně příslušného ke správě Vaší daně z příjmů.

Upozornění

  • Upozorňujeme, že pokud odesíláte žádost prostřednictvím e-mailu, je nutné dodržet maximální velikost přílohy e-mailu, a to 4 MB.
  • Zkontrolujte si, že Vámi zadaný e-mail příslušného finančního úřadu je správný a souhlasí s e-mailem uvedeným na žádosti.
  • Neposílejte žádosti na žádný jiný e-mail, než je zveřejněný e-mail územního pracoviště příslušného finančního úřadu.

Další možností je vyplněnou žádost odeslat poštou na Váš místně příslušný finanční úřad nebo jej navštívit osobně a vyplněnou žádost tam odevzdat na podatelně v úředních hodinách.

Více v Pokynech k vyplnění (PDF soubor).

V případě podání žádosti prostřednictvím zástupce využijte Žádost s doložkou pro zástupce (PDF soubor, ZIP soubor), a Pokyny k vyplnění (PDF soubor).