Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Žádost – webová aplikace

Aplikace je plně funkční v moderních prohlížečích v aktuálních verzích (není podporován Internet Explorer).

Aplikaci lze využít pro podání žádosti o kompenzační bonus 2022 za ty kalendářní dny v rámci:

  • prvního bonusového období 22. 11. 2021 - 31. 12. 2021 (s obecnou lhůtou pro podání žádosti do 1. 3. 2022),
  • druhého bonusového období 1. 1. 2022 - 31. 1. 2022 (s obecnou lhůtou pro podání žádosti do 1. 4. 2022),

za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

Výše kompenzačního bonusu může činit až 1 000 Kč, resp. 500 Kč za kalendářní den, v závislosti od naplnění stanovených podmínek.

Nárok na kompenzační bonus může vzniknout ze tří možných titulů – z titulu osoby samostatně výdělečně činné, z titulu společníka společnosti s ručením omezeným a/nebo z titulu osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Pro každý z těchto titulů jsou stanovena specifická zákonná kritéria, jejichž splněním je podmíněn vznik nároku na kompenzační bonus. Pokud nesplňujete kritéria alespoň jednoho z uvedených titulů, nevzniká Vám nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

Žádost o kompenzační bonus je možné účinně podat až po skončení příslušného bonusového období, nikoli v jeho průběhu, jak tomu bylo u předchozích kompenzačních bonusů (teprve pak lze deklarovat reálný pokles tržeb), tj. za bonusové období od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 až v lednu 2022 a za bonusové období  od 1. ledna 2022 do 31. ledna 2022 až v únoru 2022.

Více informací k vyplnění Žádosti naleznete v Pokynech k vyplnění žádosti (Daně > Kompenzační bonus > Kompenzační bonus (2022) > Žádost o kompenzační bonus 2022 > Pokyny).

Žádost o kompenzační bonus pro rok 2022 (včetně příloh) lze správci kompenzačního bonusu (tj. příslušnému finančnímu úřadu) zaslat písemně či předat prostřednictvím podatelen finančních úřadů (případně prostřednictvím sběrných boxů umístěných před finančními úřady). Žádost o kompenzační bonus pro rok 2022 (včetně příloh) lze podat též elektronicky datovou schránkou či podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (www.mojedane.cz).

V praxi postačí i např. žádost vyplnit, vytisknout, podepsat, naskenovat a následně zaslat na k tomu určený e-mail.