Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vzhledem k provedeným úpravám a novému členění  tiskopisu 25 5457/B MFin – vzor č. 3, uveřejňuje Generální finanční ředitelství „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ ve formátu pdf a XSD struktuře.

ЗАЯВА o про щорічний розрахунок авансів та податкових пільг - Зразок

v souvislostech zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů na aktualizované tiskopisy na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a na dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022 a pro zdaňovací období 2023.

S účinností od 20. 8. 2022 platí nový limit pro peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce, který je příjmem od daně osvobozeným - 99,40 Kč (doposud 82,60 Kč).

Informace pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k novele zákona o daních z příjmů, provedené zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s nepeněžním příjmem zaměstnance formou bezplatného poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely.

Інформація щодо доведення надання подарунка на рахунок Посольства України в Чеській Республіці.

Aktualizováno dne 28. 12. 2022: Byl aktualizován seznam dalších vybraných účtů s možností zjednodušeného prokazování poskytnutí daru za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny.

Finanční správa v souvislosti se zaměstnáváním občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem, připravila vzor tiskopisu „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ v ukrajinštině. Upozorňujeme, že se jedná pouze o vzor „pro čtení“, neboť prohlášení lze učinit pouze v českém jazyce. 

Informace k zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku 2022

Fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou, lze na její žádost poskytnout příspěvek pro solidární domácnost podle § 8 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Jedná se o příjem osvobozený od daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob se neuvádí.

K vyplňování Přílohy č. 1 - Počet zaměstnanců ke dni 01. 12. 2021 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021, prostřednictvím Aplikace EPO, Generální finanční ředitelství uvádí:

Finanční správa informuje veřejnost o změně nejen v oblasti formulářů závislé činnosti. Namísto interaktivních formulářů PDF vytváří Finanční správa pro vyplnění formulářů jednoduché webové aplikace (např. Oznámení o vstupu do paušálního režimu, Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu). Nově lze takto vyplnit i Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nebo Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění.