Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Svěřenský fond

Registrace a místní příslušnost

Svěřenský fond založený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je poplatníkem daně z příjmů právnických osob. Jako poplatník má povinnost registrace k dani z příjmů právnických osob.

Místně příslušným správcem daně je Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 7. Podrobněji k registraci Informace k registraci svěřenských fondů.

Zdanění svěřenského fondu

Pro účely zákona o daních z příjmů se na vyčlenění majetku do svěřenského fondu a zvýšení majetku svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti hledí jako na vklad do obchodní korporace (§ 21f odst. 1 zákona o daních z příjmů).

Zisk fondu se zdaňuje sazbou 19 %. V případě výplaty ze zisku fondu obmyšlenému (právnické osobě) se uplatní srážková daň ve výši 15 %. Při výplatě z majetku vyčleněného do svěřenského fondu obmyšlenému (právnické osobě) se tento příjem zdaní sazbou 19 % a v případě založení fondu pro případ smrti nebo zvýšení majetku fondu pořízením pro případ smrti je bezúplatný příjem obmyšleného od daně osvobozen.

Pro účely daní z příjmů platí, že při plnění ze svěřenského fondu se nejdříve plní ze zisku fondu a až poté z ostatního majetku.