Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Společenství vlastníků jednotek

Registrace

Společenství vlastníků jednotek je povinno podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, kdy začne vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, nebo začne přijímat příjmy.

Společenství vlastníků jednotek není povinno podat přihlášku registraci, pokud přijímá pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, které jsou od daně osvobozené, nebo z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Předmět daně

Společenství vlastníků jednotek je poplatníkem daně z příjmů právnických osob a vztahují se na něj obecná ustavení o předmětu daně.

U společenství vlastníků jednotek nejsou předmětem daně příjmy z

  • dotací,
  • příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
  • úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor,
  • pojistného plnění z pojištění domu sjednaného společenstvím vlastníků jednotek.

Posouzení příjmů a výdajů společenství vlastníků jednotek upravuje Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým vlastnictvím.
Společenství vlastníků jednotek není veřejně prospěšným poplatníkem, nemůže proto uplatňovat snižující položku od základu daně podle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

Na úrokový příjem z účtu a vkladu u bank a spořitelních a úvěrních družstev se vztahuje zvláštní sazba daně z příjmů, která činí 19 %.

Podávání daňového přiznání

Společenství vlastníků jednotek nemá povinnost podat daňové přiznání, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Společenství vlastníků jednotek, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, není povinno sdělit správci daně tuto skutečnost.