Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Na ustanovení § 38zf ZDP se vztahuje obecné přechodné ustanovení uvedené v Čl. II. bodu 1. zákona č. 170/2017 Sb.: „Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“ S ohledem na účinnost tohoto ustanovení od 01.07.2017 to jinými slovy znamená, že podle uvedeného ustanovení lze postupovat u přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávaného v roce 2019 za zdaňovací období kalendářního roku 2018. V případě přiznání k dani z příjmů právnických osob bude takto postupováno pro daňové povinnosti za zdaňovací období započatá ode dne nabytí účinnosti zmíněné novely, tedy od 01.07.2017, což dopadá zejména na zdaňovací období hospodářského roku.

Termín pro podání daňových přiznání k dani z příjmů je do 3. 4. 2018. Podstatné informace k podání daňových přiznání k dani z příjmu naleznete v letáku.

 

 

Tiskopisy daňových přiznání jsou k dispozici na všech finančních úřadech a jejich územních pracovištích a také v Databázi aktuálních daňových tiskopisů.

 

 

Elektronická podání pro Finanční správu

Daňové přiznání je možné vyplnit a zaslat elektronicky z adresy www.daneelektronicky.cz. Z této aplikace si může poplatník přiznání vytisknout a podat v listinné podobě nebo poslat přímo z aplikace elektronicky. Při neautorizovaném elektronickém odeslání z aplikace EPO pak ale poplatník musí zopakovat podání do 5 dnů autorizovaně.

 

 

Daňoví poplatníci, kteří zdaňují za uplynulý rok 2017 příjmy pouze ze závislé činnosti (typicky zaměstnanci), mohou využít zjednodušený formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pozor na uvádění správného předčíslí účtu pro zaplacení daně. Bližší informace v tiskové zprávě.

 

Finanční správa upozorňuje, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky. A to buď prostřednictvím zmíněné aplikace Elektronická podání pro Finanční správu nebo přes datovou schránku.

Dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní již od 1. ledna 2013 pověřeno 14 finančních úřadů (finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů České republiky) a Specializovaný finanční úřad (dále jen „SFÚ“) s působností na celém území České republiky.

Podnikatelé a pronajímatelé uplatňující výdaje procentem z příjmů (tzv. výdajové paušály), u nichž částka základu daně z podnikání nebo nájmu (popř. v součtu obojího) převyšuje polovinu celkového základu daně, mají možnost při podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 zvolit jednu ze dvou variant a vybrat si pro ně výhodnější zdanění.

2018 2017