Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daňový kalendář

1. 1. 2013

Upozornění na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů.

Seznam daní - leden 2021

Celkem nalezeno 177 výsledků

splatnost daně za listopad 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2020

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2020

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020

kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2020

splatnost daně za listopad 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za prosinec 2020

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2020 (pokud vznikl nárok)

hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

daňové přiznání a daň za rok 2020

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020

dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 1. července 2020)

dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020)

dle §14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020

splatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020

podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

splatnost paušální zálohy za leden a únor

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

splatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání a splatnost daně za leden 2021

souhrnné hlášení za leden 2021

kontrolní hlášení za leden 2021

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021

daňové přiznání za leden 2021

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok)

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2021

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020

dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do 30. června 2020)

splatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtletní záloha na daň

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020

splatnost paušální zálohy

daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020

souhrnné hlášení za únor 2021

kontrolní hlášení za únor 2021

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021

daňové přiznání za únor 2021

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok)

splatnost daně za leden 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020

podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2020, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

splatnost paušální zálohy

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2021

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2021

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021

kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021

splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za březen 2021

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021

podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daňové přiznání a splatnost daně za duben 2021

souhrnné hlášení za duben 2021

kontrolní hlášení za duben 2021

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021

splatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za duben 2021

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok)

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021

splatnost daně za duben 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

splatnost daně za duben 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2021

souhrnné hlášení za květen 2021

kontrolní hlášení za květen 2021

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2021

daňové přiznání za květen 2021

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2021 (pokud vznikl nárok)

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce

splatnost daně za květen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

záloha na daň za 2. čtvrtletí 2021

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2021

daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2021

souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021

kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2021

splatnost daně za květen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za červen 2021

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2021 (pokud vznikl nárok)

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2021

splatnost daně za červen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

splatnost daně za červen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2021

souhrnné hlášení za červenec 2021

kontrolní hlášení za červenec 2021

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2021

daňové přiznání za červenec 2021

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2021 (pokud vznikl nárok)

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2021

splatnost daně za červenec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtletní záloha na daň

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

splatnost daně za červenec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za srpen 2020

daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2021

souhrnné hlášení za srpen 2021

kontrolní hlášení za srpen 2021

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2021

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2021 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2021

splatnost daně za srpen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2021

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2021

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2021

souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021

kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2021

splatnost daně za srpen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za září 2021

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2021 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2021

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

splatnost daně za září 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

splatnost daně za září 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2021

souhrnné hlášení za říjen 2021

kontrolní hlášení za říjen 2021

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2021

daňové přiznání za říjen 2021

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2021 (pokud vznikl nárok)

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021

splatnost daně za říjen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

záloha na daň za říjen a listopad 2021, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2021

souhrnné hlášení za listopad 2021

kontrolní hlášení za listopad 2021

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2021

splatnost daně za říjen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za listopad 2021

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2021 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2021