Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zatřídění vybraných činností podle CZ-NACE (aktualizace ke dni 3. 5. 2024)

3. 5. 2024

Na základě dotazů, se kterými se na ČSÚ obrací veřejnost, dochází v reakci na řešení konkrétních situací prodeje PHM k aktualizaci stanovisek ČSÚ k zatřídění činností podle klasifikace CZ-NACE. Tato aktualizace je promítnuta v následující tabulce, ve které oproti původně zveřejněnému materiálu došlo jak ke zpřesnění jednotlivých dotazů ze strany GFŘ, tak odpovědí na ně s cílem lépe vystihnout reálný průběh vybraných transakcí a jejich zatřídění podle klasifikace CZ-NACE

Při zatřídění činností vždy záleží na konkrétních okolnostech a detailech smluvních ujednání v daném případu. Toto zatřídění je tedy pouze orientační a slouží pouze pro účely daně z neočekávaných zisků, nicméně i pro ni budou vždy klíčové konkrétní podrobnosti ohledně uskutečňovaných činností.

V informaci se rozumí:

CZ-NACE: Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) zavedená sdělením Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb.
Velkoobchod – 46.71.2: položka CZ-NACE s kódem 46.71.2 a názvem „Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky“.
Zprostředkování velkoobchodu – 46.12: položka CZ-NACE s kódem 46.12 a názvem „Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi“.
Maloobchod – 47.30: položka CZ-NACE s kódem 47.30 a názvem „Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách“.
Zprostředkování maloobchodu – 47.30: položka CZ-NACE s kódem 47.30 a názvem „Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách“. Činnost zprostředkování maloobchodu nemá v CZ-NACE samostatný kód, je klasifikována kódy maloobchodu s příslušným typem zboží.
Profesní uživatel: právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel. Pojem je použitý ve vysvětlivce k velkoobchodu v klasifikaci CZ-NACE.
Zákon o pohonných hmotách: zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů.
PHM: pohonné hmoty.
Čerpací stanice (ČS): stavba nebo zařízení, z něhož se pohonná hmota prodává nebo vydává do palivové nádrže vozidla nebo do přenosné nádrže na palivo.
Neveřejná čerpací stanice (výdejní jednotka): ČS sloužící výhradně k výdeji pro vlastní spotřebu pohonných hmot (blíže k vymezení pojmu „výdej“ viz zákon o pohonných hmotách).
Čerpací stanice s vymezeným přístupem cizích subjektů: ČS pro omezený okruh zákazníků, kde kromě výdeje pro vlastní spotřebu provozovatele dochází k prodeji pohonných hmot zákazníkům, kteří mají smluvně nebo jinak upravený vztah s provozovatelem ČS.

Pořadí Dotaz k zatřídění činnosti Zatřídění podle CZ-NACE 
1 Nákup a následný prodej PHM profesnímu uživateli, přičemž PHM nakoupené od velkoobchodního dodavatele (distributora) jsou profesnímu uživateli převezeny cisternou přímo od velkoobchodního dodavatele (distributora). Velkoobchod – 46.71.2.
2 Nákup a následný prodej PHM profesnímu uživateli, přičemž PHM nakoupené od velkoobchodního dodavatele (distributora) jsou nejprve umístěny do vlastního skladu a profesnímu uživateli následně převezeny cisternou. Velkoobchod – 46.71.2.
3 Prodej PHM z vlastního skladu pohonných hmot prostřednictvím externího přepravce právnické osobě – profesnímu uživateli. Velkoobchod – 46.71.2.
4 Prodej PHM právnické osobě, provozující vlastní čerpací stanici PHM, v barvách dodavatele PHM (franšíza). Velkoobchod – 46.71.2.
5 Provoz veřejné čerpací stanice, tj. běžný prodej PHM z výdejního stojanu. Maloobchod - 47.30, pokud se jedná o prodej PHM široké veřejnosti.
Velkoobchod – 46.71.2, pokud se jedná o prodej PHM profesním uživatelům nebo vydavatelům palivových karet, na základě smluvního vztahu.
6 Provoz vlastní neveřejné čerpací stanice. Činnost neveřejné čerpací stanice, která slouží výhradně k výdeji PHM (nejedná se o obchod), není předmětem klasifikace CZ-NACE (není dle CZ-NACE klasifikována).
7 Prodej PHM z vlastní neveřejné čerpací stanice odběrateli – profesnímu uživateli.
(např. vlastní čerpací stanice v podnikovém areálu dopravní organizace s možností tankování i jinému dopravci).
Za předpokladu, že uvedená čerpací stanice je tzv. čerpací stanice s vymezeným přístupem cizích subjektů, se prodej PHM profesním uživatelům interpretuje jako velkoobchod – 46.71.2.
8 Prodej PHM z neveřejné čerpací stanice v areálu odběrateli fyzické nepodnikající osobě. Za předpokladu, že uvedená čerpací stanice je tzv. čerpací stanice s vymezeným přístupem cizích subjektů, se prodej PHM fyzickým nepodnikajícím osobám interpretuje jako maloobchod - 47.30.
9 Prodej PHM veřejnou čerpací stanicí profesním uživatelům, kteří k platbě využívají palivové karty, kdy vydavatel palivových karet fakticky nabývá vlastnictví PHM a následně je těmto profesním uživatelům (typicky dopravním společnostem) dále prodává. Prodej PHM veřejnou čerpací stanicí vydavateli palivových karet: velkoobchod – 46.71.2.
Prodej PHM vydavatelem palivových karet profesním uživatelům: velkoobchod – 46.71.2.
10 Prodej PHM veřejnou čerpací stanicí fyzickým nepodnikajícím osobám, které k platbě využívají palivové karty, kdy vydavatel palivových karet fakticky nabývá vlastnictví PHM a následně je těmto fyzickým nepodnikajícím osobám dále prodává. Prodej PHM veřejnou čerpací stanicí vydavateli palivových karet: velkoobchod – 46.71.2.
Prodej PHM vydavatelem palivových karet fyzickým nepodnikajícím osobám: maloobchod – 47.30.
11 Zprostředkování prodeje PHM na účet/jménem dodavatele (agentský prodej za provizi z prodaného objemu PHM). Zprostředkovatel nenabývá vlastnictví PHM. Zprostředkovatel vždy vykazuje tržby za služby, nikoliv tržby za zboží. Zprostředkování prodeje PHM profesním uživatelům: zprostředkování velkoobchodu - 46.12.
Zprostředkování prodeje PHM široké veřejnosti: zprostředkování maloobchodu - 47.30.