Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Právní úprava

Generální finanční ředitelství po projednání s Ministerstvem financí vydává pro právní jistotu poplatníků daně z neočekávaných zisků informaci ke lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z neočekávaných zisků s cílem publikovat východiska pro uplatňování správní praxe a předejít tím případným sporům v oblasti posuzování běhu a délky této lhůty.

Právní úprava daně z neočekávaných zisků byla do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů vtělena zákonem č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, s účinností od 1. 1. 2023. V zájmu vyšší informovanosti poplatníků poskytuje Generální finanční ředitelství jak znění dotčeného zákona, tak znění jeho odůvodnění ve smyslu pozměňovacího návrhu přijatého v Poslanecké sněmovně.