Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku

3. 7. 2019

Informace obsahuje základní fakta o registraci k dani z přidané hodnoty a dalších povinnostech, které osobám povinným k dani neusazeným v České republice vyplývají ze zákonů upravujících správu DPH. Zvláštní pozornost je nutno věnovat situacím, kdy těmto osobám vznikne povinnost registrace v České republice, kdy místo plnění je v České republice a příjemcem plnění v tuzemsku je osoba, na kterou nelze přenést daňovou povinnost a na plnění není využit zvláštní režim jednoho správního místa.

Ve vazbě na novelizované znění zákona o DPH od 1. 10. 2021 (zákon č. 355/2021 Sb.), vydalo GFŘ aktualizovanou verzi Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku  (č.j.: 67968/21/7100-20118-203500) - viz přílohy níže.

Přílohy

Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) ve vazbě na novelizované znění zákona o DPH a daňového řádu od 1. 10. 2021 (zákon č. 355/2021 Sb.). 

Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) ve vazbě na novelizované znění zákona o DPH a daňového řádu od 1. 1. 2021 (zákon č. 283/2020 Sb.).