Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty

19. 12. 2017

Účelem této informace je nejen připomenout obsah vybraných údajů potřebných pro správu daně v přihlášce k registraci k DPH a některé aspekty procesu registračního řízení v rámci stávajících právních předpisů v kontextu existujících rizik v oblasti DPH, ale zejména upozornit na možnost podat souběžně s přihláškou přílohu týkající se doložení výkonu ekonomické činnosti žadatele o registraci, popř. i jiné přílohy prokazující naplnění ostatních zákonných podmínek v případě povinné registrace, nebo přílohy dokládající některé údaje nezbytné pro správu daně uváděné v přihlášce (skutečné sídlo, bankovní účet). Doložení těchto příloh společně s přihláškou je dobrovolné, nicméně se tím může samotný proces registrace urychlit.

Ve vazbě na novelizované znění zákona o DPH od 1. 1. 2023 (zákon č. 235/2004 Sb.) a vybrané předchozí novelizace tohoto zákona, vydalo GFŘ aktualizovanou verzi Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty (č.j.: 50489/17/7100-20118-203500 ve znění Dodatku č. 3) - viz přílohy níže. 

Přílohy

Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty ve vazbě na novelizované znění zákona o DPH a daňového řádu od 1. 1. 2021 (zákon č. 283/2020 Sb.).