Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Novinky Finanční správy v oblasti DPH

Aktuální informace k dani z přidané hodnoty

Cílem této Informace je upozornit na uplatňování DPH na kontaktní čočky od 1. 1. 2022.

V období ode dne 1. 11. 2021 do dne 31. 12. 2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu. Příslušné rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“) je zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 ze dne 20. října 2021. 
Aktualizováno 7. 12. 2021.

Informační leták GFŘ o povinné elektronické formě podání k DPH.
Upřesnění definice stavebního pozemku, kontrolní hlášení, rozšíření povinnosti podávat daňové přiznání elektronicky, posouzení osvobození při dodání nemovité věci, režim přenesení daňové povinnosti u dodání nemovité věci a další změny v zákoně o dani z přidané hodnoty navrhované pro rok 2016.
podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2014
ust. § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty
Pouze elektronicky budou nově komunikovat plátci daně z přidané hodnoty se svým místně příslušným správcem daně. Od 1.1.2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh elektronicky.